Search Menu

Kontakty

I. interní klinika - klinika hematologie 1.LF a VFN

U Nemocnice 2 (budova A12 - za vrátnicí doprava)
128 08 Praha 2
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz


Benešová Kateřina, MUDr., CSc.

22496 2549
Lékař specialista, odborný asistent
Berková Adéla, MUDr., Ph.D.

224962431 Vědecký pracovník, centrum nádorové cytogenetiky
Bulvasová Alena 22496 2560
Laborantka, morfologická laboratoř
Buršová Iva

22496 2527 Vedoucí sekretariátu I. interní kliniky
Cmunt Eduard, MUDr., CSc.

22496 6210 Lékař specialista, odborný asistent
Dajčárová Jela, MUDr. 224 96 3230 Lékař specialista, odborný asistent
Dlouhá Jitka, DiS.

22496 3118
Koordinátorka klinických studií / datamanažerka
Dlouhá Lucie, MUDr.

224 96 2576 Lékař, odborný asistent
Doležal Jakub, Bc. 224 96 2457; 224962545 Staniční sestra oddělení transplantační a intermediální péče (OTIP)
Dusílková Nina, MUDr. 325 873 026 Odborný asistent
Dušková Daniela, MUDr., Ph.D. 225 374 271
224 96 2755
primářka, Fakultní transfúzní oddělení, odborný asistent
Dušková Kateřina, Ing. 224 96 2543 Dokumentaristka, vykazování provedených výkonů na pojišťovnu
Dvořáková Pavlína 22496 2688
Dokumentaristka, vykazování provedených výkonů na pojišťovnu
Forsterová Kristina, RNDr., Ph.D. 22496 2685 Zástupce vedoucího Hematoonkologické laboratoře, odborný pracovník v laboratorních metodách
Haber Jan, MUDr., CSc.

22496 2683 Lékař specialista, odborný asistent
Havránek Ondřej, MUDr., Ph.D. 325 873 029 BIOCEV, vedoucí skupiny Výzkum nádorové biologielymfomů, odborný asistent
Heřman Václav, MUDr. 224 96 2576 Lékař, instruktor výuky
Hrabánková Navrátilová Darja, Mgr. 22496 2529 Vrchní sestra I. interní kliniky
Hrabětová Šárka 224 96 2534 Koordinátorka klinických studií / datamanažerka
Hrdinová Johana, Mgr. , Ph.D. 224 96 2575 Koordinátorka klinických studií / datamanažerka, projektový pracovník