Search Menu
15.4. 2021 bursova

Kolegium vedoucích pracovníků

5848 prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. 
přednosta I. interní kliniky
profesor klinické onkologie
tel. 224 96 2527
trneny@cesnet.cz

5847
MUDr. Jan Kořen
primář kliniky
zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči
224 96 2541
jan.koren@vfn.cz

5846
Mgr. Darja Hrabánková Navrátilová
vrchní sestra kliniky
224 96 2529
darja.hrabankova-navratilova@vfn.cz


5957 as. MUDr. Jan Haber, CSc. 
zástupce přednosty pro výuku
224 96 2683
jan.haber@vfn.cz

MUDr. Kateřina Benešová, CSc. 
224 96 2549
katerina.benesova@vfn.cz

5958 doc. MUDr. Anna Jonášová, PhD.
vedoucí morfologické sekce Hematoonkologické laboratoře
224 96 6843
anna.jonasova@vfn.cz

5959 prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
vedoucí translačního výzkumu
224 96 5933, 224 96 5864
pavel.klener2@vfn.cz
5960 MUDr. Eva Konířová 
vedoucí lékař Transplantační jednotky (TROD)
224 96 3230
eva.konirova@vfn.cz

5961 MUDr. Jan Molinský, Ph.D.
vedoucí lékař Oddělení B
vedoucí Hematoonkologické laboratoře
224 96 2576
jan.molinsky@vfn.cz

5962 MUDr. Jan Straub
vedoucí lékař ambulancí
224 96 6332
jan.straub@vfn.cz

5963 as. MUDr. Jana Šálková Bonaventurová, CSc.
vedoucí lékař Oddělení C
vedoucí Trepanobioptického stacionáře
224 96 2568
jana.salkova@vfn.cz


prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. 
zástupce přednosty pro vědu a výzkum
224 95 2551
spicka@cesnet.cz