Search Menu
11.5. 2021 molinsky

Hematoonkologická laboratoř

Vedení:

 

 

Vedoucí laboratoře: MUDr. Jan Molinský, Ph.D.

Zástupce vedoucího laboratoře: RNDr. Kristina Forsterová, Ph.D.

Úseková laborantka laboratoře: Alena Bulvasová

Manažerka kvality: Hana Feixová

 

Umístění laboratoře a kontakty:

 

VFN, 1. Interní klinika-klinika hematologie, Hematoonkologická laboratoř, vchod A12B, 4. patro

Telefon do laboratoře: 22496 2560, 2300, 2685

E-mail: jan.molinsky@vfn.cz


Nabízená vyšetření:

 

 

 • Morfologické vyšetření nátěrů kostní dřeně a periferní krve

 • Detekce klonality B lymfocytů, translokace t(11, 14), translokace t(14, 18)

 • Analýza mutací v genech MYD88, JAK2, BRAF, TP53, CALR, CXCR4

 

Zaměstnanci:

 

Vedoucí laboratoře

 • MUDr. Jan Molinský, Ph.D.

tel.: 22496 2675

email: jan.molinsky@vfn.cz

 

Sekce morfologie

 • Alena Bulvasová

tel.: 22496 2560

email: alena.bulvasova@vfn.cz


 • Mgr. Aneta Vrzáčková 

tel.: 22496 2560

email: aneta.vrzackova@vfn.cz

 

Lékaři zodpovědní za popis morfologických nálezů:

 • doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

email: anna.jonasova@vfn.cz

 • MUDr. Magda Šišková

email: magda.siskova@vfn.cz

 • MUDr. Eduard Cmunt

email: eduard.cmunt@vfn.cz

 • MUDr. Lubomír Minařík

email: lubomir.minarik@vfn.cz

 • prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

email: tomas.stopka@vfn.cz

 • MUDr. Petr Kovaříková, Ph.D.

email: petra.kovarikova@vfn.cz

 

Sekce molekulární biologie:

 • RNDr. Kristina Forsterová, Ph.D.

tel.: 22496 2685

email: kristina.forsterova@vfn.cz

 • Mgr. Kateřina Lochovská, Ph.D.

tel.: 22496 2300

email: katerina.lochovska@vfn.cz

 • Ing. Šárka Mužíková

tel.: 22496 3113

email: sarka.muzikova@vfn.cz

 • Ing. Lenka Jandová

tel.: 22496 2300

email: lenka.jandova@lf1.cuni.cz

 

Žádanky:

 

Laboratorní příručka:

 

Referenční meze diferenciálního rozpočtu PK:


 

Informovaný souhlas:

 


 

Osvědčení:


Flexibilita laboratoře: