Search Menu
25.10. 2011 mavy

Otázky ke zkoušce

Otázky ke zkoušce z interní propedeutiky

1 a Základní fyzikální vyšetřovací metody

b Principy anamnézy, kontakt s nemocným různých věkových skupin

2 a Celkové vyšetření nemocného - stav vědomí; kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí; meningeální příznaky

b Hlavní součásti anamnézy a jejich obsah

3 a Celkové vyšetření nemocného – poloha a pohyblivost; stoj a chůze

b Dušnost

4 a Celkové vyšetření nemocného – tělesná konstituce (habitus), stav výživy

b Základní příznaky při onemocnění srdce

5 a Celkové vyšetření nemocného – stav hydratace; otoky

b Základní příznaky při onemocnění jícnu, žaludku a střev

6 a Celkové vyšetření nemocného – kůže kožní adnexa

b Bolesti na hrudi

7 a Celkové vyšetření nemocného – změny zbarvení kůže a sliznic

b Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních ledvin a močových cest

8 a Dýchání a jeho poruchy. Měření a hodnocení tělesné teploty

b Bolesti břicha

9 a Posouzení hlasu, řeči a sluchu; důležité patologické změny v těchto oblastech

b Základní příznaky při onemocnění jater, žlučového systému a slinivky břišní

10 a Vyšetření lebky, nosu a uší, hodnocení inervace obličeje; důležité patologické změny v těchto oblastech

b Kašel

11 a Vyšetření a důležité patologické změny v oblasti očí

b Základní příznaky při onemocnění periferních tepen a žil

12 a Vyšetření a důležité patologické změny v oblasti rtů a dutiny ústní

b Celkové příznaky interních onemocnění – únava, nechutenství, hubnutí

13 a Vyšetření krku

b Základní laboratorní vyšetření krve a moče, test tolerance glukózy

14 a Vyšetření pulzu a měření krevního tlaku; fyziologické hodnoty

b Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních zažívacího ústrojí

15 a Vyšetření hrudníku z pohledu kardiologa

b Základní příznaky při onemocnění ledvin a močových cest

16 a Vyšetření srdce poslechem

b Základní příznaky při onemocnění pohybového ústrojí

17 a Vyšetření cévního systému

b Poruchy polykání, nevolnost, zvracení

18 a Vyšetření hrudníku z pohledu pneumologa

b Lékařská dokumentace: součásti a formy; pravidla pro práci s osobními údaji a ochrana dat

19 a Příznaky a fyzikální nálezy u onemocnění pleury. Pneumotorax a fluidotorax

b Technika převodu krve nebo jejích součástí; vyšetření krevních skupin

20 a Základní plicní syndromy.

b Přehled elektrofyziologických diagnostických metod ve vnitřním lékařství

21 a Vyšetření břicha

b Základní pravidla pro odběry a zpracování biologických vzorků

22 a Vyšetření jater, žlučového systému a sleziny; ascites

b Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních plic, pleury a mediastina

23 a Vyšetření ledvin a močových cest

b Základní příznaky plicních onemocnění

24 a Vyšetření pohybového ústrojí

b Přehled zobrazovacích metod ve vnitřním lékařství

25 a Vyšetření dolních končetin

b Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních srdce

 

Informace

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1) části praktické (s názornou demonstrací vyšetřovacích schopností)

2) části teoretické (viz Otázky)

Zkouška bude vykonána na klinice, kde student absolvoval výuku. Zkoušejícím však musí být jiný učitel než ten, který výuku během semestru prováděl.