Search Menu
16.8. 2013 imark

Pravidla složení zkoušky

 

Pravidla složení zkoušky z interní propedeutiky:

1/ zkouška se skládá ze dvou částí části praktické (s názornou demonstrací vyšetřovacích schopností) a části teoretické (viz Otázky).

2/ zkouška bude vykonána na klinice, kde student absolvoval výuku. Zkoušejícím však musí být jiný učitel než ten, který výuku během semestru prováděl.

3/ na konkrétním termínu zkoušky se dohodnou studenti se svým vyučujícím a zkoušejícím učitelem. Žádostem o předtermíny nelze vyhovět.