Search Menu

Pro studenty

 • 2.12. 2021 azumr

  Aktuální Informace

   

  Aktuální informace

  Na I. Interní klinice hematologie bude výuka probíhat u všech ročníků prezenčně, tj. u lůžka s pacienty.

  Vzhledem k imunodeficitnímu charakteru našich pacientů, musíme v zájmu zajištění jejich bezpečnosti a „covidové prevence“ nastavit o něco přísnější pravidla pro studenty, než která zveřejnil děkanát 1 LF UK Praha - https://www.lf1.cuni.cz/aktualne-ke-koronaviru

  Tato pravidla platí na pracoviště I. interní kliniky a ÚHKT a jsou následující:

  1/ všichni medici, 3., 5. i 6. ročníku, přinesou 1. den výuky potvrzení s datem o očkování.

  2/ Neočkovaní nebudou mít na naše oddělení přistup.

  3/ Neočkovaným studentům doporučujeme zapsat se ke stáži na jiné interní pracoviště, kde neleží nemocní s tak výraznou život ohrožující alterací imunitního systému, jako na hematologickém pracovišti.

  4/ všichni medici bez výjimky budou na oddělení nosit respirátory, a to i v kontaktu s personálem, při práci s pacienty navíc rukavice.

  5/ při přednáškách / seminářích budou studenti moci být bez respirátoru za předpokladu dodržení vzdálenosti 2 metrů mezi sebou

  Obecně: Před zapsáním ke stážové výuce doporučujeme seznámit se s požadavky jednotlivých interních pracovišť, která mají zajistit bezpečnou prezenční výuku.

  Nadále spolu s vedením 1. LF UK vyzýváme studenty, aby podstoupili očkování proti COVID-19

  V Praze 02.12.2021

  Doporučujeme sledovat aktualizaci proticovidových opatření

  1/ na webu 1. LF UK Praha: Vyhledávání - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

  2/ na webu 1. interní kliniky: Pro studenty - 1. Interní klinika 1. LFUK a VFN v Praze (cuni.cz)


  Více
 • 25.3. 2020 azumr

  Virtuální prohlídka transfuzního oddělení

   

  Více
 • 24.2. 2014 skardok

  Základní informace

   

  Více
 • 23.10. 2017 imark

  Nejčastěji kladené otázky - FAQ

   

  Více