Search Menu
27.7. 2020 mavy

MDS a myeloproliferační nádory

Vedoucí skupiny: doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

Členové skupiny: prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

MUDr. Magda Šišková, CSc. 

MUDr. Eduard Cmunt, CSc.

MUDr. Lubomír Minařík

MUDr. Richard Lusk

Koordinátorka: Bc. Helena Poláčková

Odborný asistent: MUDr. Nina Dusílková, Ph.D.

V rámci myeloproliferativních onemocnění se na I. interní klinice zabýváme diagnostikou, léčbou a výzkumem na prvém místě myelodysplastického syndromu (MDS), dále akutních leukemií ve starším věku, primární myelofibrosy, polycytemie, esenciální trombocytemie a chronické myeloidní leukemie. Používáme nejnovější diagnostické a léčebné metody. V rámci terapie probíhá na naší klinice řada mezinárodních klinických studií, které umožňují další nabídku a rozšíření terapie a poskytují nejnovější léčebné metody. Ve výzkumu, který je na naší klinice hlavně zaměřen na myelodysplastický syndrom a akutní leukemie ve stáří, spolupracujeme s významnými výzkumnými pracovišti jako je BIOCEV, Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Ústav hematologie a krevní transfuze, Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Jsme zakládajícími členy české MDS skupiny (Czech MDS group - http://mds.registry.cz), dále členy skupiny CELL a skupiny pro terapii a léčbu myeoloproliferativních chorob. Spolupracujeme s řadou evropských a amerických pracovišť, jsme členy Evropské skupiny pro terapii a výzkum MDS (EMSCO).