Search Menu

V. ročník

 • 19.1. 2024 azumr

  EKG

   

  Více
 • 4.10. 2023 azumr

  Učební plán hematologie

   

  Více
 • 4.10. 2023 azumr

  Náplň stáže hematologie 5. roč.

   

  Náplň stáže – hematologie - 5. ročník

  Cil: samostatně vyšetřit pacienta, zhodnotit laboratorní a pomocná vyšetření, v závěru dif dg úvaha a ev. návrh léčby

  Metoda: písemně vypracovat chorobopis - jako v běžné praxi:

  1/ anamnéza a objektivní vyšetření v závěru po 1. vyšetření – dif dg úvaha

  2/ zhodnocení labor nálezů

  3/ závěrečný souhrn (Epikríza) s dif dg úvahou

  4/ ev. návrh léčebného postupu

  Způsob:

  1/ medik se hlásí v 08,15 hod na oddělení podle rozpisu rozvrhu (nástěnka, web 1. int)

  2/ vedoucí oddělení (ev. pověřený zástupce) určí pacienta, kterého bude medik vyšetřovat

  3/ medik je připraven na stáž na lůžkovém oddělení, vč. roušky, tonometr a další zajistí oddělní

  4/ medik má přístup k dokumentaci pacienta - požádá o zapůjčení

  5/ na závěr stáze pověřený učitel zhodnotí vypracovaný chorobopis, diskutuje závěry…

  Další

  Obvykle medik referuje „svého“ pacienta následující den na velké vizitě, předpokládá se domácí příprava - doplnění znalostí, možností léčby…

  Více
 • 19.5. 2023 azumr

  Nejčastěji kladené otázky - FAQ - NEW

   

  Více
 • 15.3. 2023 azumr

  Laboratoř

   

  Více