Search Menu
19.8. 2020 bursova

Ambulantní část s denní nemocnicí

Vedoucí lékař ambulancí: MUDr. Jan Straub | tel. 224 96 6332 | email: jan.straub@vfn.cz.

Staniční sestra: Karolína Straková | tel. 224 96 6793 | email: karolina.strakova@vfn.cz

Fakultní poliklinika VFN, Karlovo nám. 32, 128 00 Praha 2, budova B, 1. patro. 

Telefon ambulantní část: 224 96 6841 - 224 96 6845. 

Telefon denní nemocnice: 224 96 6318.

V hematologických ambulancích je poskytována ambulantní péče nemocným s chorobami krve a krvetvorných orgánů zaměřená zejména na onkohematologii (léčba nemocných s nádorovými onemocněními krve - lymfomy, myelomy, leukémie, myelodysplastický syndrom, myeloproliferativní nemoci, ale i nenádorovými nemocemi - anemie, trombocytopenie,...). Zařízení se dělí na dva pracovní úseky: ambulance a denní nemocnice (stacionář).

Ambulance

celkem je zde 8 ambulancí, recepce s kartotékou s 5 kontaktními místy, čekárnou pro cca 50 pacientů a sociálním zázemím pro pacienty a personál. Celkem je na ambulancích ošetřeno cca 150 - 200 pacientů denně. 

Denní nemocnice: 

se skládá z čekárny pro 20 pacientů, sesterny, vyšetřovny lékaře a 3 aplikačních místností s 5 lůžky a 13 aplikačními křesly. Zde je pacientům aplikována jednak protinádorová léčba, ale i transfúze krve, krevních destiček a další léky podávané nitrožilně či podkožně. Příprava cytostatik je zajištěna centrální cytoředírnou, která se nachází v 6. patře polikliniky. Na denní nemocnici je podána léčba cca 70 - 90 pacientům denně.