Search Menu
25.10. 2011 mavy

Doporučená literatura

Pavel Klener et al: Vnitřní lékařství; Čtvrté, přepracované a doplněné vydání. Galen 2011

Trombofilie a trombotické stavy v klinické praxi, J.Kvasnička, Grada avicenum 2003

Pavel Klener et al.: Hematologie. skripta, Praha: Galén c2003

Samuel Vokurka: Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky. Praha: Galén 2008

Peter Kubisz a kol.: Hematológia a transfuziológia: učebnice. Bratislava: Grada Slovakia, Praha: Grada 2006

Richard Češka a kolektiv - Interna. Praha: Triton 2010