Search Menu
12.5. 2021 bursova

Mnohočetný myelom (MM)

Vedoucí skupiny: prof. MUDr. Ivan Špička, CSc

Zástupce vedoucího skupiny: MUDr. Jan Straub

Členové skupiny: MUDr. Evženie Kolešková, MUDr. František Sedlák

Koordinátoři: Mgr. Martina Jermoljevová, René Zounar, Petra Szendzielarzová

Sestry: Karolína Straková, Hana Čápová, Lenka Nezbedová

Radiolog: doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.


Skupina MM zajišťuje péči pro pacienty s monoklonálními gamapatiemi (MG) a odbornou konzultaci pro spolupracující hematologická pracoviště řady regionů v ČR. Základní činností je diagnostika a léčba všech typů MG - mnohočetného myelomu (MM), amyloidosy (AL), monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS). Ročně je na našem pracovišti nově diagnostikováno 80 - 100 nemocných s MM, v databázi pacientů sledovaných na I. interní klinice v roce 2020 je přes 500 žijících pacientů s diagnostikovaným MG. V databázi monoklonálních gamapatií v rámci ČR bylo z našeho pracoviště zařazeno do konce roku 2020 více než 1600 pacientů, z toho přes 1100 s diagnostikovaným MM. Pro spolupracující hematologická pracoviště zajišťujeme provedení autologní transplantace a léčbu centrovými léky. V rámci výzkumu etiopatogeneze, diagnostiky a léčby komplikací MM máme dlouhodobou spolupráci s dalšími specializovanými pracovišti - Nefrologickou klinikou VFN, Radiologickou klinikou VFN, II. interní kardiologickou klinikou VFN, Ortopedickou klinikou FN Bulovka, Ortopedickou klinikou dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Neurochirurgickou klinikou Nemocnice na Homolce. 

Podílíme se na světových klinických studiích včetně těch, které určily základní léčebné postupy pro první dekády tohoto století (studie VISTA, MMY-015, ASPIRE, IKEMA). Ročně probíhá na naší klinice cca 10 klinických studií ve fázi I, II a III pro různé fáze a typy myelomu. Spolupracujeme s dalšími centry pro léčbu MM v rámci skupiny CMG, na mezinárodní úrovni s pracovišti v USA (Boston), Rakousko (Vídeň). Ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) se podílíme na výzkumu biologie myelomových buněk a populací. 

Klinické studie v r. 2021: Millenium, Boston, Bridge Trial, Sanofi, ITHACA, Canova - Abbvie, EMN 18, EMN 24, Castor, Alcyone, Icaria, Imroz, Ikema, Pano, Candor, ARROW II, TED, Takeda, Ocean, Lighthouse, Cepheus, Anchor, Aquila, Dreamm 7, Dreamm 8. 

Grantová podpora: CMG (Česká myelomová skupina - Nadační fond)