Search Menu
13.4. 2021 bursova

Odborné ambulance, denní nemocnice

 Karlovo nám. 32, budova B, 1.patro | denně 7:30 - 16:00 hod

Vedoucí lékař: MUDr. Jan Straub | jan.straub@vfn.cz | +420 224 96 6332

Staniční sestra: Karolína Straková | karolina.strakova@vfn.cz | +420 224 96 6793

Objednání nových pacientů na tel. +420 224 96 6793 | p. Straková 

                        +420 224 96 6844 | p. Nezbedová
Objednání ostatních pacientů          +420 224 96 6841 – 6845
Objednání pacientů nejpozději do 15:30 hod.
Vzhledem k dalším aktivitám lékařů (pracovní semináře, výuka mediků, akutní konzilia, apod.) může být ordinační doba zkrácena.

 

Fax: +420 224 96 6227

Ambulantní lékaři
MUDr. Kateřina Benešová, CSc. 224 96 6841
MUDr. Eduard Cmunt, CSc. 224 96 6844
as. MUDr. Jan Haber, CSc.  224 96 6841
doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. 224 96 6843
MUDr. Josef Karban 224 96 6842
prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. 224 96 6842
MUDr. Evženie Kolešková 224 96 6845
MUDr. Eva Konířová 224 96 6845
MUDr. Jan Kořen 224 96 6844
MUDr. Jan Molinský, Ph.D. 224 96 6842
MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. 224 96 6844
MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D: 224 96 6841
MUDr. František Sedlák 224 96 6844
prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. 224 96 6844
MUDr. Jan Straub 224 96 6844
as. MUDr. Jana Šálková Bonaventurová, CSc. 224 96 6845
MUDr. Magda Šišková 224 96 6841
MUDr. Martin Špaček, Ph.D. 224 96 6845
prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. 224 96 6845
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. 224 96 6841
MUDr. Blanka Vacková 224 96 6843

Denní nemocnice: 224 96 6318, 224 96 6357

Trepanobioptický stacionář: budova C, 2. patro: 224 96 6380