Search Menu

I.interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Klinika je orientována na hematologickou problematiku a zejména na hemato-onkologii. Je jedním ze sedmi center intenzivní hematologické péče v České republice a je vedoucím pracovištěm zejména pro diagnostiku a léčbu lymfomů, chronické lymfatické leukémie, mnohočetného myelomu, myelodysplastického syndromu. Více informací ...

Aktuálně Zobrazit vše

I. interní klinika - klinika hematologie 1.LF a VFN

U Nemocnice 2 (budova A12 - za vrátnicí doprava)
128 08 Praha 2
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz