Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Úvod

I.interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Klinika je orientována na hematologickou problematiku a zejména na hemato-onkologii. Je jedním ze sedmi center intenzivní hematologické péče v České republice a je vedoucím pracovištěm zejména pro diagnostiku a léčbu lymfomů, chronické lymfatické leukémie, mnohočetného myelomu, myelodysplastického syndromu. Je zaměřena i na další onemocnění jako je chronická myeloidní leukémie, akutní leukémie u starších nemocných, chudokrevnost, nejrůznější druhy cytopenií. Programem autologní transplantace krvetvorných buněk patří mezi pracoviště s největším počtem transplantací v ČR. Při klinice byl vybudován národní registr nemocných s lymfomy, myelodysplastickým syndromem a působí zde národní registr provedených transplantací krvetvorných buněk.


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2019 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress