Search Menu

I.interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK v Praze

Klinika je orientována na hematologickou problematiku a zejména na hemato-onkologii. Je jedním ze sedmi center intenzivní hematologické péče v České republice a je vedoucím pracovištěm zejména pro diagnostiku a léčbu lymfomů, chronické lymfatické leukémie, mnohočetného myelomu, myelodysplastického syndromu. Více informací ...

Aktuálně Zobrazit vše

 Termíny SRZk 2021/2022

Státní zkoušky budou probíhat v následujících týdnech. Přesné termíny a kapacity naleznete v SISu několik týdnů před konáním zkoušek. Přihlašování se spustí 3 týdny před jejich konáním.

8.11.-12.11.2021

3.1.-7.1.2022

28.2.-4.3.2022

11.4.-15.4.2022

6.6.-10.6.2022

20. - 22. 7. 2022

5. - 10. 8. 2022

5. - 7. 9. 2022