Search Menu
1.9. 2004 stuka

Informace k hospitalizaci

Většina lékařských a ošetřovatelských výkonů je zde hrazena zdravotními pojišt'ovnami. Přicházíte k nám s nadějí, že Vám pomůžeme odstranit Vaše zdravotní potíže. Lékaři, sestry a ostatní pracovníci naší nemocnice se vynasnaží, aby Váš pobyt zde byl co nejpříjemnější. Doporučujeme Vám, abyste se řídili jejich pokyny. Věřte, prosím, že se snažíme Vás léčit a ošetřovat podle nejnovějších poznatků medicíny a ošetřovatelské péče.  Informace o zdravotním stavu Vám ochotně sdělí Váš ošetřující lékař. S Vaším svolením podá informace i příbuzným, které si určíte. Před přijetím  do nemocnice se řid'te radami Vašeho praktického (ambulantního) lékaře. Jste-li k přijetí objednáni, dostavte se, prosím, v určenou dobu.
 
Při nástupu potřebujete
 • legitimaci zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz
 • jméno a adresu Vašeho ošetřujícího lékaře
 • výsledky Vašich vyšetření a doporučení k přijetí
 • potvrzení o pracovní neschopnosti, pokud Vám bylo vystaveno
 • osobní potřeby (pyžamo, přezůvky, toaletní potřeby vč. toal. papíru)
 • léky, které trvale užíváte
     
Cenné věci
 • doporučujeme vzít s sebou jen menší částky peněz a nebrat  žádné cennosti (velké částky peněz, předměty z drahých kovů, vkladní a šekové knížky). Cennosti je možno uložit do úschovy v pokladně nemocnice.
Po přijetí do nemocnice Vám bude přiděleno lůžko a budete informováni o tom, kdo  je Vaším ošetřujícím lékařem. Lékař a sestra Vás seznámí s postupem vyšetřování, léčby a způsobem přípravy na vyšetření nebo operaci.
 
 
Propustka
 • pacient může požádat o propustku svého ošetřujícího lékaře. Pacienti, kteří odcházejí na propustku, jsou ze stravy odhlášeni.
 
Dietní režim
 • předepsaná dieta je součástí léčby a proto prosíme, abyste její význam nepodceňovali. Dbejte, aby na pokoji nezůstávaly zbytky jídel, které Vám přinesou příbuzní, mohlo by to ohrozit Vaše zdraví.
 
Léky, které máte naordinovány, užívejte podle pokynů. Máte plné právo vědět, jaké léky užíváte.
 
 
Prádlo
 • Vaše vlastní prádlo, šaty a zavazadla si uložte (eventuálně Vám bude uloženo) bud' v šatně kliniky nebo na určeném místě příslušného oddělení. Také je možno vše vrátit doprovázející osobě. Při propouštění odevzdejte ústavní prádlo a předměty, které Vám byly zapůjčeny.
Odpadky - v zájmu pořádku prosíme o třídění odpadků podle pokynů jednotlivých oddělení.
 
Návštěvy příbuzných a známých jsou povoleny denně v odpoledních hodinách. Požádejte své příbuzné nebo známé, aby brali ohled na ostatní pacienty na pokoji, chovali se ohleduplně a nesedali na nemocniční lůžka.
V případě žádosti zdravotnického personálu přerušte, či ukončete návštěvu.
Při příchodu na oddělení se vždy před vstupem na pokoj nemocných  hlašte u zdravotní sestry daného oddělení.
 
Při propuštění z nemocnice budete informováni o dalším doporučeném léčení a obdržíte písemnou propouštěcí zprávu pro ošetřujícího lékaře.
 
Rádi Vám ponecháme tolik volnosti, kolik je možné, ale pokud je více lidí po- hromadě, zejména v době nemoci, je potřeba
  • být ohleduplní vůči sobě navzájem a nerušit ostatní v době odpoledního a nočního klidu. Večer je třeba uvážit, zda svým chováním nerušíte ostatní pacienty. Sestra má pokyn ve 22 hodin vypnout televizi a hlasitě mluvící rozhlasové přijímače. Pokud máte na pokoji svůj vlastní televizní nebo rozhlasový přijímač, nesmíte rušit ostatní pacienty (Ize poslouchat pomocí sluchátek),
  • respektovat zákaz kouření v celém areálu VFN,
  • nepoužívat v areálu nemocnice mobilní telefony, protože ruší chod speciálních lékařských přístrojů.
 
Oddělení zdravotně sociální péče je umístěno ve Fakultní poliklinice na Karlově nám.32, budova B. Sociální pracovnice v případě potřeby s Vámi pohovoří o možnostech řešení sociálních problémů. Rády poradí i Vašim příbuzným. Tel.: 224904237.  Bohoslužby se konají v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Podrobné informace Vám poskytne sestra.  V areálu nemocnice se nachází prodejna potravin a smíšeného zboží, stánkový prodej novin a časopisů, knih a květin.
 
Práva pacientů jsou formulována etickým kodexem Práv pacientů, který naleznete na viditelných místech všech klinik a oddělení. Jejich naplňování je pro nás morálním závazkem.
 
Personál I. interní kliniky - hematologie VFN a 1. LF UK