Search Menu
19.8. 2020 bursova

Lůžková oddělení

Lůžková oddělení se nachází v areálu Všeobecné fakultní  nemocnice, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2, budova A12, vchod B. I. interní klinika má tři lůžková oddělení: oddělení B, oddělení C a Transplantační oddělení (TROD). Oddělení B a C se nachází ve 2. patře, oddělení TROD ve 3. patře kliniky. 


Oddělení B 


Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Jan Molinský, Ph.D. 

Staniční sestra: Pavla Kubíková

Pracovna lékařů: 224 96 2576

Pracovna sester: 224 96 2554, 2556

Oddělení má pět třílůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením - sprcha, umyvadlo, WC, + spec. umyvadlo pro personál s možností dezinfekce rukou. Navíc jsou všechny pokoje vybaveny digitální TV.
Dále je zde plně vybavený nadstandardní jednolůžkový pokoj opět s vlastním sociálním zařízením, sedací soupravou, TV, telefonem, chladničkou, možností připojení PC na internet a nyní nově i klimatizací. Příspěvek na nadstandard činí na tomto pokoji 1.100,-Kč/den.


Oddělení transplantační a intermediální péče (OTIP)


Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Jan Šálková Bonaventurová, CSc. 

Staniční sestra: Bc. Jakub Doležal

Pracovna lékařů: 224 96 2568

Pracovna sester: 224 96 2545

Oddělení má pět dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením - sprcha, umyvadlo, WC, + spec. umyvadlo pro personál s možností dezinfekce rukou. Jeden pokoj se stejným zařízením je třílůžkový. Všechny pokoje jsou vybaveny digitální TV.
Dále jsou zde dva nadstandardní jednolůžkové pokoje, vybavené stejně jako na odd. B, které jsou využívány k hospitalizaci nemocných k autologní transplantaci periferních kmenových buněk (zejména pacienti s diagnózou myelomu). Příspěvek na nadstandard činí pro netransplantované nemocné 800,-Kč/den.


Transplantační oddělení (TROD)


Vedoucí lékař oddělení: MUDr. Eva Konířová

Lékaři:  MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D., MUDr. Jela Dajčárová

Staniční sestra: Blanka Šilerová 

Pracovna lékařů: 224 96 3230

Pracovna sester: 224 96 2555, 2523

Transplantační oddělení disponuje deseti lůžky, z toho dvě lůžka v rámci dvojboxu a dalších osm jednolůžkových pokojů (boxů). Každý pokoj je vybaven samostatným sociálním zařízením (toaleta, umyvadlo, sprcha), polohovatelnou postelí, monitorovacím systémem, samostatným pultem se základním zdravotnickým materiálem, rozvodem medicinálních plynů a centrálně řízená klimatizace.

V rámci transplantační jednotky je šest lůžek určených pro autologní transplantace kostní dřeně (ASCT) a čtyři lůžka pro intenzivní hematologickou péči.

Na naší transplantační jednotce provedeme ročně cca 80 - 90 autologních transplantací kostní dřeně, hlavními indikacemi jsou pacienti s mnohočetným myelomem a lymfomy, z dalších indikací pak pacienti s autoimunitními chorobami (systémová sklerodermie) a jinými malignitami (např. CNS tumory).

Hlavními indikacemi pro hospitalizaci na lůžkách intenzivní hematologické péče jsou komplikovaná febrilní neutropenie, sepse / septický šok a pneumonie s respirační insuficiencí, kterým poskytujeme intenzivní terapii včetně katecholaminové podpory a neinvazivní ventilace. Další indikací hospitalizace na monitorovaném lůžku jsou pacienti podstupující nejmodernější imunoterapii bispecifickými protilátkami či CAR-T buňkami.