Search Menu
25.10. 2011 mavy

Otázky ke zkoušce

 

1 – Zkouška z interny 5.ročník

 

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

 

 

1. a) Astma bronchiale

b) Nehodgkinské lymfomy, chronická lymfocytární leukemie a příbuzné chorobné stavy

2. a) Trombofilní stavy, antikoagulační léčba

b) Nádory pleury

3. a) Virové hepatitidy

b) Metabolické osteopatie

4. a) Endokarditida

b) Dna

5. a) Diabetes mellitus 2. typu

b) Principy podpůrné léčby v hematologii; Febrilní neutropenie

6. a) Šokové stavy

b) Osteoporóza

7. a) Nemoci žaludku a duodena

b) Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty. Předpoklady darování krve, vyšetření dárce. Hemaferesy v klinické hematologii a transfuzním lékařství; principy imunohematologie

8. a) Nemoci tlustého střeva

b) Hypokalémie a hyperkalémie

9. a) Arteriální hypertenze

b) Polékové postižení plic

10. a) Hypo- a hyperfunkce štítné žlázy

b) Epidemiologie a prevence KV onemocnění

11. a) Nemoci žlučníku, žlučových cest a ikterus

b) Vaskulitidy a polymyalgia revmatika

12. a) Nemoci jícnu

b) Bradykardie

13. a) Nemoci jater

b) Tachykardie

14. a) Akutní selhání ledvin

b) Vady mitrálního ústí

15. a) Vady aortálního ústí

b) Myeloproliferativní choroby - CML a Ph negativní myeloproliferace

16. a) Srdeční selhání

b) Onemocnění gonád, polyglandulární syndromy

17. a) Kardiopulmonální resuscitace

b) Monoklonální gamapatie, plasmocytom; amyloidosa

18. a) Bronchogenní karcinom,

b) Vady pravého srdce, vrozené srdeční vady

19. a) Pneumonie

b) Osteoartróza

20. a) CHOPN

b) Krvácení do GIT

21. a) Nemoci slinivky

b) Hluboká žilní trombóza a plicní embolie

22. a) Onemocnění periferních tepen a žil

b) Komplikace jaterní cirhózy

23. a) Cévní mozkové příhody

b) Fluidotorax-empyém

24. a) Chronické formy ICHS

b) Vrozené nemoci ledvin

25. a) Akutní koronární syndromy

b) Spondyloartritidy

26. a) Nemoci tenkého střeva

b) Endokrinní hypertenze

27. a) Chronická bronchitida

b) Onemocnění nadledvin

28. a) Chronické selhání ledvin

b) Myokarditida, onemocnění perikardu

29. a) Onemocnění aorty

b) Onemocnění hypofýzy a hypotalamu

30. a) Diabetes mellitus 1. typu

b) Funkční poruchy GIT

31. a) Kolorektální karcinom

b) Glomerulopatie při systémových chorobách (diabetes, ANCA vaskulitidy, antiGBM, myelom)

32. a) Akutní leukemie, dřeňové útlumy, myelodysplastický syndrom

b) Kardiomyopatie

33. a) Hodgkinův lymfom; dif. dg. uzlinového syndromu a splenomegalie

b) Hyponatrémie a hypernatrémie, změny obsahu vody v organismu

34. a) Tuberkulóza

b) Poruchy fosfokalciového metabolismu, onemocnění příštítných tělísek

35. a) Poruchy metabolismu sérových lipidů- dyslipidemie

b) Tubulointersticiální nefritidy

36. a) Obezita

b) Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida

37. a) Plicní hypertenze

b) Poruchy výživy

38. a) Anemie hemolytické; hypoproliferativní (sideropenická; chronických onemocnění, megaloblastové)

b) Systémová onemocnění pojiva

39. a) Glomerulonefritidy

b) Metabolický syndrom a kardiometabolické riziko

40. a) Krvácivé stavy; trombocytopenie, trombocytopatie, syndrom diseminované intravaskulární koagulace

b) Uzly, nádory a záněty štítné žlázy