Search Menu

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Rok:
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
 

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:

Pracoviště:  I. interní klinika – klinika hematologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice
Pracoviště:  I. interní klinika – klinika hematologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice

publikace od 1 do 10 z 1504
»   »»

Adam, Zdeněk - Bačovský, Jaroslav - Flochová, Emília - Gregora, Evžen - Gumulec, Jaromír - Hudeček, Ján - Kafková, Adriana - Kessler, Petr - Kotouček, Pavol - Koza, Ivan - Koza, Vladimír - Krejčí, Marta - Kubisz, Peter - Lakota, Ján - Lemež, Peter - Maisnar, Vladimír - Markuliak, Imrich - Mistrík, Martin - Penka, Miroslav - Pour, Luděk - Řezníček, Jiří - Schützová, Miroslava - Straub, Jan - Ščudla, Vladimír - Špička, Ivan - Tóthová, Elena - Walterová, Lenka
Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Zdrojová data použitá pro Doporučení České myelomové skupiny, Myelomové sekce České hematologické společnosti a expertů Slovenské republiky pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu
In: Transfuze a hematologie dnes,roč. 11,č. Suppl. 1,2005,s. 12-51,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-5763,hematologie - onkologie,

Adam, Zdeněk - Bačovský, Jaroslav - Flochová, Emília - Gregora, Evžen - Gumulec, Jaromír - Hudeček, Ján - Kafková, Adriana - Kessler, Petr - Kotouček, Pavol - Koza, Ivan - Koza, Vladimír - Krejčí, Marta - Kubisz, Peter - Lakota, Ján - Lemež, Peter - Maisnar, Vladimír - Markuliak, Imrich - Mistrík, Martin - Penka, Miroslav - Pour, Luděk - Řezníček, Jiří - Schützová, Miroslava - Straub, Jan - Ščudla, Vladimír - Špička, Ivan - Tóthová, Elena - Walterová, Lenka
Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Doporučení vypracované Českou myelomovou skupinou, Myelomovou sekcí České hematologické společnosti a experty Slovenské republiky pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu
In: Transfuze a hematologie dnes,roč. 11,č. Suppl. 1,2005,s. 3-11,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-5763,hematologie - onkologie,

Adam, Zdeněk - Straub, Jan - Ščudla, Vladimír
Doporučení České myelomové skupiny (CMG) pro zajištění časné diagnostiky mnohočetného myelomu v podmínkách ambulantní klinické praxe
In: Časopis lékařů českých,roč. 146,č. 9,2007,s. 671-672,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,0008-7335,hematologie - onkologie,

Adamczak, Marcin - Gross, Marie-Luise - Krtil, Jan - Koch, Andreas - Tyralla, Karin - Amann, Kerstin - Ritz, Eberhard
Reversal of glomerulosclerosis after high-dose enalapril treatment in subtotally nephrectomized rats
In: Journal of the American Society of Nephrology,roč. 14,č. 11,2003,s. 2833-2842,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1046-6673,nefrologie. IF = 7.499 (2003),jine-verejne-zdroje,

Anzenbacherová, Eva - Anzenbacher, Pavel - Perlík, František - Květina, Jaroslav
Use of a propafenone metabolic ratio as a measure of CYP2D6 activity
In: International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics,roč. 38,č. 9,2000,s. 426-429,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0946-1965,klinická farmakologie. IF = 1.222 (2000),

Babická, Libuše - Malinová, Eva - Zemanová, Zuzana - Berková, Adéla - Tajtlová, Jana - Zuna, J. - Mejstříková, Ester - Starý, Jan - Michalová, Kyra
Molecular cytogenetic study of childhood T-ALL
In: Haematologica,roč. 93,č. Suppl. 1,2008,s. 231-231,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0390-6078,molekulární cytogenetika. IF = 5.978 (2008),LC535,NR9227,MSM0021620813

Babická, Libuše - Ransdorfová, Šárka - Březinová, Jana - Zemanová, Zuzana - Pavlištová, Lenka - Šišková, Magda - Maaloufová, J. - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Komplexní přestavby chromosomů u dospělých nemocných s MDS a AML jsou špatným prognostickým ukazatelem
In: Sborník abstraktů,Rubico,Olomouc,2006,s. 25-25,abstrakt ve sborníku,LC535,GA301/04/0407,

Babická, Libuše - Ransdorfová, Šárka - Březinová, Jana - Zemanová, Zuzana - Šindelářová, Lenka - Šišková, Magda - Maaloufová, Jaqueline - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Analysis of complex chromosomal rearrangements in adult patients with MDS and AML by multicolor FISH
In: Leukemia Research,roč. 31,č. 1,2007,s. 39-47,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0145-2126,genetika - hematologie. IF = 2.561 (2007),NR7995,GA301/04/0407,LC535,

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Pavlištová, Lenka - Šišková, Magda - Maaloufová, Jaqueline - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Complex chromosomal rearrangements in adult patients with AML are independent prognostic factor
In: Haematologica,2007,s. 360-360,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0390-6078,genetika - hematologie. IF = 5.516 (2007),NR9227,LC535,MSM0021620808

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Pavlištová, Lenka - Šišková, Magda - Maaloufová, Jaqueline - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Molecular cytogenetic study of complex chromosomal rearrangements in adult patients with AML
In: Chromosome Research,roč. 15,č. Suppl. 1,2007,s. 173-174,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0967-3849,genetika - hematologie. IF = 3.469 (2007),LC535,NR9227,MSM0021620808

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Malinová, Eva - Berková, Adéla - Tajtlová, Jana - Michalová, Kyra
Molekulárně cytogenetická analýza leukemických buněk u dětských T-ALL
In: Abstrakta v elektronické podobě,Praha,2007,s. CD17-CD17,abstrakt ve sborníku,LC535,NR9227,MSM0021620813

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Malinová, Eva - Berková, Adéla - Tajtlová, Jana - Zuna, J. - Mejstříková, Ester - Starý, Jan - Michalová, Kyra
Molekulární cytogenetika v diagnostice dětských T-ALL
In: Program/Sborník abstrakt,RNDr. F. Skopec, CSc. - NUCLEUS HK,Hradec Králové,2007,s. 37-37,abstrakt ve sborníku,LC535,NR9227,MSM0021620813

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Michalová, Kyra - Šindelářová, Lenka - Ransdorfová, Šárka - Březinová, Jana - Oltová, Alexandra - Mentzlová, Dita - Jarošová, Marie - Holzerová, Milena - /
Prognostic significance of additional chromosomal aberrations in children with ETV6-AML1 positive acute lymphoblastic leukemia
In: Hematology Journal,roč. 90,č. 2,2005,s. 217-217,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1466-4860,hematologie - cytogenetika,NC7490,GA301/04/0407,MSM0021620813

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Šindelářová, Lenka - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Klamová, Hana - Šišková, Magda - Michalová, Kyra
Komplexní změny karyotypu u nemocných s chronickou myeloidní leukemií
In: Abstrakty,Rubico,Olomouc,2005,s. 67-67,abstrakt ve sborníku,GA301/04/0407,

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Šindelářová, Lenka - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Michalová, Kyra
Analýza komplexních přestaveb u nemocných s chronickou myeloidní leukemií metodou mFISH
In: Abstrakty,Cytogenetická sekce Čs.biologické společnosti SLG ČLS JEP,Brno,2005,s. 1-1,abstrakt ve sborníku,GA301/04/0407,

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Šindelářová, Lenka - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Michalová, Kyra
Complex chromosomal rearrangements in patients with chronic myeloid leukemia (CML)
In: Abstract book for LIMSC,Leiden International Medical Students Congress,Leiden,2005,s. 144-144,abstrakt ve sborníku,GA301/04/0407,

Babjuk, Marko - Pešl, Michal - Zemanová, Zuzana - Houšková, Lucie - Pavlištová, Lenka - Soukup, Viktor - Michalová, Kyra - Dvořáček, Jan
Neinvazivní detekce nádorů močového měchýře průkazem chromozomálních aberací metodou FISH (fluorescence in situ hybridization)
In: Česká urologie,roč. 9,č. 2,2005,s. 27-27,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1211-8729,urologie - cytogenetika,

Babjuk, Marko - Petřík, Radko - Jirsa, Milan - Ibrahim, Ziad - Smolová, Helena - Dvořáček, Jan - Jarolím, Ladislav - Novák, Jaroslav - Slavkovská, Eva - Cejnarová, Jaroslava
Přínos fluorescenční cytoskopie, BTA STAT testu a cytologie při monitorování výsledku intravesikální léčby BCG vakcínou u povrchových nádorů močového měchýře
In: Urológia,roč. 6,č. 1,2000,s. 30-30,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1335-3071,urologie,

Babjuk, Marko - Petřík, Radko - Jirsa, Milan - Soukup, Viktor - Sedláček, Josef - Dvořáček, Jan - Jarolím, Ladislav - Novák, Jaroslav
Přínos fluorescenční cystoskopie při monitorování výsledků intravezikální léčby BCG vakcínou u povrchových nádorů močového měchýře
In: Česká urologie,roč. 5,č. 4,2001,s. 18-18,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1211-8729,urologie - onkologie - endoskopie.,

Babjuk, Marko - Petřík, Radko - Soukup, Viktor - Jirsa, Milan - Dvořáček, Jan - /
Fluorescenční cystoskopie
In: Vybrané otázky onkologie VI. ,Galén,Praha,2002,s. 17-19,abstrakt ve sborníku,ND6854,MSM 111100005

publikace od 1 do 10 z 1504
»   »»