Search Menu
19.2. 2009 mavy

Kontakty na oddělení a ambulance

Vedení kliniky


Přednosta kliniky: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.  224 96 2527
Sekretářka přednosty: Iva Buršová 224 96 2527
Fax : 224 96 3556 - sekretariát


Primář kliniky: MUDr. Jan Kořen 224 96 2541
Vrchní sestra kliniky: Mgr. Darja Hrabánková-Navrátilová   224 96 2529

Hematologická laboratoř
morfologická laboratoř                          224 96 2530
laboratoř molekulární biologie 224 96 2300
trepanobiopsie 224 96 6380

Oddělení B
pracovna sester 224 96 2554, 2556
pracovna lékařů 224 96 2576
staniční s. Pavla Kubíková                   224 96 2451


Oddělení C

pracovna sester 224 96 2545, 2457
pracovna lékařů 224 96 2568

staniční s. Pavla Kubíková                   

224 96 2451

odd. TROD ( transplantační oddělení)
pracovna sester                                    224 96 2555,2523
pracovna lékařů 224 96 3230
staniční s. Blanka Šilerová 224 96 3116

Fakultní poliklinika:
Kartotéka 224 96 6841- 6845, 6335
staniční s. Karolína Straková
224 96 6793
Hematologické ambulance :
prof. MUDr. Špička, CSc. 224 96 6845 – Po, St
MUDr. Straub 224 96 6332 – Po, St
Prof. MUDr. Trněný, CSc. 224 96 6704 – Po, Čt
As. MUDr.Šálková, CSc. 224 96 6326 – Út, Pá
As. MUDr. Haber, CSc. 224 96 6841 – Út
MUDr. Kolešková
224 96 6845 – St-Pá
MUDr. Polgárová, Ph.D.
224 96 6841 – Út
MUDr. Vacková 224 96 6843 – Pá
MUDr. Cmunt, CSc. 224 96 6844 - Po,Út,Čt
MUDr. Karban 224 96 6842 - Po,St,Čt
MUDr. Benešová, CSc. 224 96 6841 - Po,St,Pá 
MUDr. Šišková 224 96 6841 - Po - Čt
doc. MUDr. Jonášová, Ph.D.

224 96 6843 - Po - Čt

MUDr. Špaček, Ph.D.         224 96 6845 - Čt, Pá
Denní nemocnice (stacionář)       224 96 6318
Trepanobiopsie
224 96 6380