Search Menu
Haber Jan

MUDr. Haber Jan, CSc.

Lékař specialista, odborný asistent

  • Email:

  • Telefon: 224962683

Funkce: zástupce přednosty pro výuku

Vzdělání: 1976 - promoce - LF UK Praha

1981 - atestace - vnitřní lékařství I. st.

1984 - atestace - vnitřní lékařství II. st

1997 - specializační atestace- hematologie

2002 - obhájil vědeckou hodnost CSc.

Odborný zájem: podpůrná léčba v hematoonkologii, invazivní mykózy; maligní lymfoproliferace

Vybrané publikace: monografie: Haber J. a kolektiv Systémové mykózy a jejich léčba; Edit: Galen, Praha 1995; ISBN: 80-85824-16-7

Haber, J, Vašáková, M, Mallátová,N, Kolek, V, Skřičková, J, Lischke R, Lengerová M, Otáhal, M. Plicní aspergilové syndromy - diagnostika a léčba, doporučené postupy odborných společností. Studia pneumologica et phthiseologica. Praha: Česká pneumologická a ftizeologická společnost, 2016, roč. 76, č. 3, s. 82-106. ISSN 1213-810X

Ocenění: „Plicní aspergilové syndromy“ - Nejlepší publikovaná práce v kategorii „Jiná“ sdělení v časopise Studia pneumologica et phthiseologica.

Odborné pobyty v zahraničí: 1998: MD Anderson Cancer Center, Houston, USA (3 měsíce)