Search Menu
25.10. 2011 mavy

Studium v zahraničí

Předmět Hematologie lze absolvovat v rámci stáží na zahraničních univerzitách.

Souhlas s absolvováním předmětu v zahraničí (požadovaný naší fakultou) bude vydán v průběhu úředních hodin na kanceláři kliniky.

Uznání předmětu - závisí na tom, zda rozsah a sylabus předmětu absolvovaného v rámci stáže je přibližně stejný, jako na naší fakultě. Pokud byl předmět absolvován v menším rozsahu, může být požadována náhrada jeho části na našem pracovišti. Pokud v rozpisu tématických okruhů během pobytu obor chybí, je nutno jej nahradit v rámci výuky na I.interně. Přiřazení k jednotlim kruhům je nutné předem dohodnout na sekretariátu I.interny, počet studentů navíc je v každém turnusu omezený (z důvodu zachování kvality výuky).

Podklad pro uznání předmětu - potvrzení o jeho absolvování a sylabus ekvivalentního předmětu na zahraniční univerzitě.

Souhlas a uznání předmětu se provádí na sekretariátu I.interny během úředních hodin (předchozí domluva není nutná).

Kontakty – as. Dr. Jan Haber, Aneta Zumrová