Search Menu
Trněný Marek

prof. MUDr. Trněný Marek, CSc.

Přednosta I. interní kliniky

  • Email:

  • Telefon: 224962527

Profesor klinické onkologie, přednosta I. interní kliniky, vedoucí skupiny lymfomů a spoluvedoucí skupiny chronické lymfocytární leukemie (CLL)

Odborný zájem: nádory - lymfomy, chronická lymfocytární leukémie, cílená moderní terapie

Publikace: