Search Menu
Karban Josef

MUDr. Karban Josef, CSc.

Lékař specialista, zástupce primáře Centrálních hematologických laboratoří, odborný asistent

  • Email:
  • Telefon: 22496842

Funkce: zástupce primáře Centrálních hematologických laboratoří

Vzdělání: 1988 - promoce - LF UK Praha

1991 - atestace - vnitřní lékařství I. st.

1994 - specializační atestace- hematologie a transfuzní služba

2001 - obhájil vědeckou hodnost CSc.

Odborný zájem: chronická lymfocytární leukémie, vlasatobuněčná leukémie, T-LGL leukémie, low grade B-NHL, imunní trombocytopenie, Castlemanova choroba, histiocytózy, diagnostika hematologických malignit průtokovou cytometrií

Vybrané publikace a monografie:

Monografie:

Karban J., Imunofenotypizace. in Špička, I: Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapathie. Praha, Galén, 2005, 119s, s33-35.

Kačírková, P., Camper, V., Karban, J., and Mikulenková, D.: Hematoonkologický atlas krve a kostní dřeně. Grada, Praha, 2007, 285s . ISBN 978-80-247-1853-8

Publikace:

Karban J, Mocikova H, Pytlik R, Klener P, Trneny M.: Expression of CD66 in non-Hodgkin lymphomas and multiple myeloma. Eur J Haematol. 2010 Dec;85(6):496-501. doi: 10.1111/j.1600-0609.2010.01529.x.PMID: 20887387

Ocenění:

Cena České hematologické společnosti za nejlepší monografii za rok 2007:

Kačírková, P., Camper, V., Karban, J., and Mikulenková, D.: Hematoonkologický atlas krve a kostní dřeně. Grada, Praha, 2007, 285s .ISBN 978-80-247-1853-8

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2015 kolektivu pracovníků (prof.MUDr.Ondřej Hrušák,Ph.D., doc.MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D, MUDr. Josef Karban, CSc., MUDr. Martin Špaček,Ph.D., Mgr. Lucie Říhová,Ph.D.) za výsledky v projektu „Standardizovaná průtoková cytometrie jako nástroj pro rychlou a citlivou diagnostiku v hematologii.- Zavedení Euroflow protokolů v ČR “