Search Menu
Straub Jan

MUDr. Straub Jan

Lékař specialista, vedoucí lékař ambulancí I. interní kliniky

  • Email:

  • Telefon: 224966364(6332)

Absolvent 1. LF  UK Praha v r. 1988. 

Hlavní specializace: hematologie, zvl. hematologická onkologie.

2. tajemník České myelomové skupiny (CMG), kde působí od doby založení. 

Vedoucí projektu včasného záchytu mnohočetného myelomu - Projekt CRAB.