Search Menu
Špička Ivan

prof. MUDr. Špička Ivan, CSc.

Lékař specialista, zástupce přednosty pro vědu a výzkum, vedoucí myelomové skupiny, profesor

  • Email:

  • Telefon: 224962551

Profesor 1. LF UK; B: Praha

Od roku 1985 zaměstnán na I. interní klinice VFN a 1. LF UK v oboru interní lékařství. 

Hlavní specializace: hematologie, zvl. hematologická onkologie. 

V rámci fakulty byl jmenován garantem výuky klinických oborů bakalářských studií. Je vedoucím myelomové skupiny na svém pracovišti a jedním ze zakládajících členů České myelomové skupiny (CMG), kde působí od doby založení v jejím předsednictvu. Je hlavním autorem biografie "Mnohočetný myelom a další monoklonální gemapatie" (vydané v r. 2005) a spoluautorem dalších publikací ("Cytokiny ve vnitřním lékařství", "Klinická neurologie", "Klinická onkologie"). Publikoval řadu prací v domácí a zahraniční odborné literatuře, za jednu z nich obdržel v roce 1994 cenu Hematologické společnosti. Je hlavním řešitelem a spoluřešitelem řady výzkumných grantů (převážně IGA). 

Studijní pobyty: Holandsko, Univerzitní nemocnice Utrecht, 1993.