Search Menu
Konířová Eva

MUDr. Konířová Eva

Vedoucí lékař transplantačního oddělení, asistent

  • Email:
  • Telefon: 224963230

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství 2004

Specializace v oboru hematologie a transfuzní lékařství 2012

Licence pro výkon vedoucího lékaře v oboru hematologie a transfuzní lékařství 2017

Odborný zájem: transplantace krvetvorných buněk, imunoterapie (CAR T-lymfocyty), imunitní cytopenie (ITP, AIHA)