Search Menu
Jonášová Anna

doc. MUDr. Jonášová Anna, Ph.D.

Lékař specialista, odborný asistent

  • Email:

  • Telefon: 224966209
    224966843

Vedoucí skupiny pro myelodysplastický syndrom (MDS), akutní leukémie (AL) a myeloproliferativní onemocnění (MPD) I. interní kliniky. 

Odborný zájem: Zaměření na výzkum a kliniku MDS, AL ve stáří a Ph neg. myeloproliferativních chorob. 

Funkce: Místopředseda České MDS skupiny (České hematologické společnosti), předsedkyně vědeckého výboru České MDS skupiny. Hlavní editor časopisu MDS News (recenzovaný vědecký časopis). 

Členství: EHA od 2010, Česká hematologická společnost 1998, Česká skupina MDS, skupina CELL, skupina pro Ph neg MPD, členka Společnosti JEP, České lékařské společnosti. 

Mezinárodní spolupráce s Evropskou skupinou pro výzkum MDS (EMSCO), Evropský MDS registr. Participace na mnoha mezinárodních klinických studiích. Hlavní řešitel a spoluřešitel několika grantů (GAČR, AZV). Participace a organizace akademických studií. 

Vzdělání:

1978 - 1984: 1. lékařská fakulta Všeobecného lékařství UK Praha, ukončila studium s vyznamenáním děkana a rektora UK, Summa cum Laude.

1978: atestace I. stupně z interního lékařství

1996: atestace II. stupně z Hematologie a Transfuzologie¨

2015: obhajoba disertační práce, získán titul Ph.D:

2018: habilitace, získán titul docent

Vybrané publikace:

Jonasova A, Neuwirtova R, Cermak J, Vozobulova V, Mocikova K, Siskova M, Hochova I. Cyclosporin A therapy in hypoplastic MDS patients and certain refractory anaemias without hypoplastic bone marrow. Br J Haematol. 1998;100:304-309. IF: 5,67

Jonasova A, Bokorova R, Polak J, Vostrý M, Kostecka A, Hajková H, Neuwirtova R, Siskova M, Sponerova D, Cermak J, Mikulenkova D, Cervinek L, Brezinova J, Michalova K, Fuchs O. High level of full length celebron mRNA in lower risk myelodysplastic syndromes with isolated 5q deletion is connected with the efficacy of lenalidomide. Eur J Haematol. 2015 Jul;95(1):27-34 IF: 2,4

Jonasova A, Neuwirtova R, Polackova H, Siskova M, Stopka T, Cmunt E, Belickova M, Moudra A, Minarik L, Fuchs O, Michalova K, Zemanova Z. Lenalidomide treatment in lower risk myelodysplastic syndromes-The experience of a Czech hematology center. (Positive effect of erythropoietin ± prednisone addition to lenalidomide in refractory or relapsed patients). Leuk Res. 2018 Jun;69:12-17. IF: 2,51

Alena Moudra, Sona Hubackova, Veronika Machalova, Marketa Vancurova,Jiri Bartek, Milan Reinis, Zdenek Hodny & Anna Jonasova (korespondující autor). Dynamic alterations of bone marrow cytokine landscape of myelodysplastic syndromes patients treated with 5-azacytidine. Oncoimunology 2016 May 13;5(10):e1183860 IF 6,2

Jonášová A a kolektiv. První zkušenosti České MDS skupiny s terapií 5-azacytidinem u nemocných s myelodysplastickým syndromem s vyšším rizikem (IPSS střední 2 a vysoké riziko), akutní myeloidní leukémií do 30% myeloblastů a chronickou monocytární leukemií II. Transfuze a Hematologie dnes 2013;19:125-133

Jonášová A, Červinek L, Bělohlávková P, Čermák J, Beličková M, Rohoň P, Černá O, Hochová I, Šišková M, Kačmářová K, Janoušová E [Lenalidomide treatment in myelodysplastic syndrome with 5q deletion--Czech MDS group experience]..Vnitr Lek. 2015 Dec;61(12):1028-33. Czech

Jonasova A, Cermak J, Vondrakova J, Siskova M, Hochova I, Kadlckova E, Cerna O, Sykora M, Vozobulova V, Seifertova N, Michalova K, Zemanova Z, Brezinova J, Belohlavkova P, Kostecka A, Neuwirtova R. Thrombocytopenia at diagnosis as an important negative prognostic marker in isolated 5q- MDS (IPSS low and intermediate-1). Leuk Res. 2012;36:222-224 IF: 2,58

Moudra A, Minarik L, Vancurova M, Bartek J, Hodny Z, Jonasova A (korespondující autor) NQO1*2 polymorphism predicts overall survival in MDS patients. Br J Haematol. 2018 Jan 24. doi: 10.1111/bjh.15088. IF: 5,67

Santini V, Almeida A, Giagounidis A, Gröpper S, Jonasova A, Vey N, Mufti GJ, Buckstein R, Mittelman M, Platzbecker U, Shpilberg O, Ram R, Del Cañizo C, Gattermann N, Ozawa K, Risueño A, MacBeth KJ, Zhong J, Séguy F, Hoenekopp A, Beach CL, Fenaux P. Randomized Phase III Study of Lenalidomide Versus Placebo in RBC Transfusion-Dependent Patients With Lower-Risk Non-del(5q) Myelodysplastic Syndromes and Ineligible for or Refractory to Erythropoiesis-Stimulating Agents. J Clin Oncol. 2016 Sep 1;34(25):2988-96 IF: 24,0

Efficace F, Gaidano G, Breccia M, Criscuolo M, Cottone F, Caocci G, Bowen D, Lübbert M, Angelucci E, Stauder R, Selleslag D, Platzbecker U, Sanpaolo G, Jonasova A, Buccisano F, Specchia G, Palumbo GA, Niscola P, Wan C, Zhang H, Fenu S, Klimek V, Beyne-Rauzy O, Nguyen K, Mandelli F. Prevalence, severity and correlates of fatigue in newly diagnosed patients with Myelodysplastic syndromes. Br J Haematol. 2015 Feb;168(3):361-70,h IF:4,9

Curik N, Burda P, Vargova K, Pospisil V, Belickova M, Vlckova P, Savvulidi F, Necas E, Hajkova H, Haskovec C, Cermak J, Krivjanska M, Trneny M, Laslo P, Jonasova A, Stopka T 5-azacitidine in aggressive myelodysplastic syndromes regulates chromatin structure at PU.1 gene and cell differentiation capacity. Leukemia. 2012;26:1804-1811. IF: 8,99

Stone RM, DeAngelo DJ, Jonasova A, et al. Low dose interleukin-2 following intensification therapy with high dose cytarabin for acute myelogenous leukemia in first complete remission. Am J Hematol 2008;10“771-777 IF: 4,1

Jiang J, Paez JG, Lee JC, Bo R, Stone RM, DeAngelo DJ, Galinsky I, Wolpin BM, Jonasova A, Herman P, Fox EA, Boggon TJ, Eck MJ, Weisberg E, Griffin JD, Gilliland DG, Meyerson M, Sellers WR. Identifying and characterizing a novel activating mutation of the FLT3 tyrosine kinase in AML. Blood. 2004;104:1855-1858. IF: 9,78

Gong J, Koido S, Kato Y, Tahala Y, Chen D, Jonasova A et al. Induction of anti-leukemic cytotoxic T lymphocytes by vision of patient-derived dendritic cells with outologous myeloblasts. Leuk Res 2004;12:1303-1312 IF: 2,58