Search Menu
21.8. 2013 imark

Informace pro absolventy zahraničních stáží

Informace pro absolventy zahraničních stáží: podmínkou složení SRZk je i v tomto případě předložení klasifikovaného chorobopisu. Tzn.že kromě potvrzení o absolvování zahraniční předstátnicové stáže (v příslušném rozsahu) student musí absolvovat praktickou zkoušku na 1.LF UK. Má dvě možnosti: 1/sám si domluví tuto zkoušku s některým akreditovaným učitelem interního lékařství na 1.LF UK 2/přihlásí se na sekretariátu I.interní kliniky, kde mu bude přiděleno některé z výukových pracovišť (tato se pravidelně střídají). Tam se student domluví na termínu a osobě zkoušejícího s vedoucím výuky daného pracoviště (nebo jím pověřenou osobou).

Bez předložení chorobopisu nelze udělit zápočet a tudíž postoupit ke složení vlastní SRZk (!)