Search Menu
16.2. 2021 azumr

Diagnostika a léčba v hematologii – etické otázky

Diagnostika a léčba v hematologii – etické otázky

 

Akademický rok: 2020/2021

Přednášející: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Začátek první hodiny 23.2.2021 ve 14:30 hod

Každé druhé úterý od 14 hodin - konkrétní termíny viz níže.

Konzultační místnost I.interní kliniky VFN a 1.LF UK Praha (U Nemocnice 2, Praha 2, bud. A12A, 2. patro)

 

 

 

 

 

Čas

Datum

Téma

út

14:30 – 16:00

23.2.2021

Diagnostika a diagnosa v hematologické onkologii a aspekty jejího sdělování

út

14:00 – 15:30

9.3.2021

Návrhy různých léčebných strategií nemocným, informace o jejich úspěšnosti a rizicích

út

14:00 – 15:30

23.3.2021

Allogenní transplantace krvetvorných buněk – indikace, rizika a informovanost nemocných

út

14:00 – 15:30

6.4.2021

Přechod z léčby kurativní na léčbu paliativní a symptomatickou a otázka změny perspektivy pro nemocné

út

14:00 – 15:30

20.4.2021

Intenzivní podpora v hematologické onkologii, problematika jejího ukončování

út

14:00 – 15:30

4.5.2021

Ekonomická limitace vysoce intenzivní a nákladné léčby – kdo má být a kdo nemá být léčen

út

14:00 – 15:30

18.5.2021

Klinické studie - etické otázky

út

14:00 – 15:30

1.6.2021

Problematika dědičných krvácivých stavů, prenatální diagnostika