Search Menu
3.2. 2021 azumr

Aktuální informace - obecně

Aktuální informace - obecně

vzhledem k epidemiologické situaci bude probíhat výuka předstátnicové přípravy v interně „kombinovaně“.

a/ třítýdenní předstátnicová příprava je možná prezenčně, ale je na každé klinice, aby si zvolila vlastní podmínky výuky

b/ dif. dg. semináře budou k dispozici na webu I. Interní kliniky (https://int1.lf1.cuni.cz/6roczakl)

v rámci rozšíření výukových možností poskytujeme link na kazuistické případy (https://int1.lf1.cuni.cz/httpint1lf1cunicz5roceleaning)

chceme upozornit na možnosti na webu umístěných specializovaných přednášek v jednotlivých podoborech vnitřního lékařství

c/ zápočet bude udělen po ukončení předstátnicové stáže, po úspěšném absolvování student obdrží protokol o praktické zkoušce, který s sebou přinese ke státní zkoušce.

podklady k prakt. zkoušce jsou k dispozici na našich stránkách (https://int1.lf1.cuni.cz/studijni-materialy-k-prakt-zk)

d/ SRZk se skládá:

  1. prakt. zkouška - bude provedena bez kontaktu s pacientem: rozbor lékařské dokumentace (zhodnocení laboratorních vyšetření a výsledků pomocných vyšetření) a dif. dg. rozvaha

Pro studenty vracející se ze zahraniční stáže platí to samé - v ČR vykonají praktickou zkouška a získají „Protokol o vykonané praktické zkoušce“ a zápočet.

 

  1. teoretická zkouška – losování otázek – zůstává beze změny

d/ tato informace nesnímá odpovědnost každého studenta sledovat web 1. LF, neboť nemůžeme vyloučit změnu všech našich plánů s ohledem na pandemickou situaci

 

 

 

Základní informace o výuce na I. interní klinice-klinika hematologie (I. IK-Hematologie)

http://int1.lf1.cuni.cz/

Na klinice probíhá pro obor všeobecného lékařství:

1/ výuka interní propedeutiky (III. ročník)

2/ V. ročník - hematologie v rámci interního lékařství

3/ VI. ročník předstátnicová stáže z vnitřního lékařství

 

Výuka probíhá na I. interní klinice (areál VFN a fakultní poliklinika, Karlovo náměstí 32), transfuzním oddělení VFN (areál VFN), centrální hematologické laboratoře VFN (areál VFN), Centrum pro trombózu a hemostázu (fakultní poliklinika) a Ústavu hematologie a krevní transfúze (U Nemocnice 1, Praha 2).

 

Kontakty pro studenty na I. interní klinice:

- agenda a administrativa a informace ohledně stáží, zápočtů, změn termínů, státních zkoušek atd.- sekretariát kliniky CZ / EN

Aneta Zumrová, 224963441

email: azumr@lf1.cuni.cz


zástupce přednosty pro výuku as. MUDr. Jan Haber, CSc.

Úřední hodiny úterý 8:30-9:00

kontakt: (jan.haber@lf1.cuni.cz ; jan.haber@vfn.cz)