Search Menu
25.10. 2011 mavy

Pravidla SRZk

 

Předložení dokumentu o absolvování Praktické zkoušky během předstátnicové stáže je podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky.

Termíny SRZk jsou vypisovány během předstátnicové přípravy min. 14 dní před jejím konáním. Tyto termíny jsou přednostně určeny pro právě stážující studenty, na volná místa je umožněno se přihlásit i pro studenty z jiných stáží.

Mimořádné termíny nejsou vypisovány, proto je třeba v plné míře využívat standardně vypsaných termínů.

Maximální počet studentů pro komisi – 5

Zápis a odhlášení ze zkoušky je možno provádět podle pravidel stanovených Studijním a zkušebním řádem 1. LF

Znění otázek viz odkaz Otázky ke zkouškám Otázky – viz odkaz

Začátek všech státních zkoušek je ve 13.00 hod. na klinice, která je v rozpisu uvedena jako první před jménem předsedy komise. Ve výjimečných případech může být z organizačních důvodů začátek zkoušky posunut - o této změně jsou studenti informováni v předstihu.

Informaci, v které místnosti zasedá zkušební komise, podá sekretariát příslušné kliniky.

Složení komisí je bez záruky.