Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

MDS, AML, MPD

Myelodysplastický syndrom, akutní leukémie a myeloproliferativní onemocnění.

 

 

Hlavním tématem této skupiny je terapie a výzkum týkající se především Myelodysplastického syndromu (MDS), Akutní myeloidní leukémie (AML) zvláště u nemocných starších 60 let a Myeloproliferativních onemocnění (MPD).  Co se týče Myelodysplastického syndromu navazujeme na tradice práce České kooperativní MDS skupiny v jejímž vedení společně s UHKT stojíme (koordinace celé skupiny, zavádění nových terapeutických postupů, organizace seminářů, organizace vědecké spolupráce s jinými centry, pomoc pacientské MDS organizaci).  V klinické i vědecké činnosti spolupracujeme s jinými především Evropskými centry, účastníme se například pravidelně studií v rámci EORTC. V terapii nemocných s MDS sledujeme poslední trendy, zavádíme nové terapeutické postupy a účastníme se různých klinických studií.  V současné době bude například probíhat na naší klinice studie pro nemocné s MDS a trombocytopenií novým preparátem Romiplostinem (firma Amen).  V tomto roce by měly být zahájeny 2 léčebně specifické programy „ Užití Revlimidu v terapii nemocných s MDS a 5q- abnormalitou“ a „ Terapie MDS nemocných s vyšším rizikem preparátem Azacitidine“.  V terapii postupujeme podle nových navržených guidelines (správných terapeutických postupů). Tak například u nízce rizikových nemocných nabízíme nemocným vedle nejlepší podpůrné terapie moderní přístupy terapií růstovými faktory a novými chelatačními preparáty.  U nemocných vysokým rizikem nyní zavádíme vedle standardní chemoterapie použití nových epigenetických přístupů.  V oblassti preklinického výzkumu  se zaměřujeme na výzkum metabolismu železa ve spolupráci s Ústavem patologické fyziologie, imunologickou problematiku MDS, ve spolupráci s ČSAV provádíme výzkum v oxidativním poškození buňky, apoptose a poškození reparačních procesů DNA.  V problematice akutní myeloidní leukémie ke naším hlavním zaměřením léčba nemocných starších 60 let.  Těmto nemocným poskytujeme na našem oddělení erudovanou i intenzivní péči a opět vedle standardních postupů dle nejnovějších guidelines zavádíme do terapie nové přístupy: epigenetická léčba, terapie protilátkami atd.  V tomto roce plánujeme několik klinických studií.  Spolupracujeme s UHKT na molekulárně genetickém výzkumu nemocných s AML.  Stran myeloproliferativních onemocnění. Léčíme široké spektrum nemocných (např. Myelofibrosa, Esenciální trombocytemie, Chronická myeloidní leukémie, Polycytemia vera, Chronická myelomonocytární leukémie a jiné atypické myeloproliferace) opět používáme nejnovější léky a postupy.  Zúčastňujeme se klinických studií s možností použití zcela nejnovějších preparátů.  Používáme nejnovější molekulárně genetické diagnostické metody.

 

 

Za MDS, AML, MPD skupinu

 

MUDr.Anna Jonášová


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress