Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Doporučená literatura

Pavel Klener et al: Vnitřní lékařství; Čtvrté, přepracované a doplněné vydání. Galen 2011

Akutní stavy v hematologii, P.Cetkovský et al., Galen 2004

Trombofilie a trombotické stavy v klinické praxi, J.Kvasnička, Grada avicenum 2003

Pavel Klener et al.: Hematologie. skripta, Praha: Galén c2003

Samuel Vokurka: Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky. Praha: Galén 2008

Peter Kubisz a kol.: Hematológia a transfuziológia: učebnice. Bratislava: Grada Slovakia, Praha: Grada 2006

Catovsky, Daniel Tuddenham, Edward G. D., Hoffbrand, A. V.: Postgraduate hematology. Malden: Blackwell Publishing, 2005


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress