Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Otázky ke zkoušce

Otázky ke zkoušce z interní propedeutiky

1 a Základní fyzikální vyšetřovací metody

b Principy anamnézy, kontakt s nemocným různých věkových skupin

2 a Celkové vyšetření nemocného - stav vědomí; kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí; meningeální příznaky

b Hlavní součásti anamnézy a jejich obsah

3 a Celkové vyšetření nemocného – poloha a pohyblivost; stoj a chůze

b Dušnost

4 a Celkové vyšetření nemocného – tělesná konstituce (habitus), stav výživy

b Základní příznaky při onemocnění srdce

5 a Celkové vyšetření nemocného – stav hydratace; otoky

b Základní příznaky při onemocnění jícnu, žaludku a střev

6 a Celkové vyšetření nemocného – kůže kožní adnexa

b Bolesti na hrudi

7 a Celkové vyšetření nemocného – změny zbarvení kůže a sliznic

b Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních ledvin a močových cest

8 a Dýchání a jeho poruchy. Měření a hodnocení tělesné teploty

b Bolesti břicha

9 a Posouzení hlasu, řeči a sluchu; důležité patologické změny v těchto oblastech

b Základní příznaky při onemocnění jater, žlučového systému a slinivky břišní

10 a Vyšetření lebky, nosu a uší, hodnocení inervace obličeje; důležité patologické změny v těchto oblastech

b Kašel

11 a Vyšetření a důležité patologické změny v oblasti očí

b Základní příznaky při onemocnění periferních tepen a žil

12 a Vyšetření a důležité patologické změny v oblasti rtů a dutiny ústní

b Celkové příznaky interních onemocnění – únava, nechutenství, hubnutí

13 a Vyšetření krku

b Základní laboratorní vyšetření krve a moče, test tolerance glukózy

14 a Vyšetření pulzu a měření krevního tlaku; fyziologické hodnoty

b Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních zažívacího ústrojí

15 a Vyšetření hrudníku z pohledu kardiologa

b Základní příznaky při onemocnění ledvin a močových cest

16 a Vyšetření srdce poslechem

b Základní příznaky při onemocnění pohybového ústrojí

17 a Vyšetření cévního systému

b Poruchy polykání, nevolnost, zvracení

18 a Vyšetření hrudníku z pohledu pneumologa

b Lékařská dokumentace: součásti a formy; pravidla pro práci s osobními údaji a ochrana dat

19 a Příznaky a fyzikální nálezy u onemocnění pleury. Pneumotorax a fluidotorax

b Technika převodu krve nebo jejích součástí; vyšetření krevních skupin

20 a Základní plicní syndromy.

b Přehled elektrofyziologických diagnostických metod ve vnitřním lékařství

21 a Vyšetření břicha

b Základní pravidla pro odběry a zpracování biologických vzorků

22 a Vyšetření jater, žlučového systému a sleziny; ascites

b Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních plic, pleury a mediastina

23 a Vyšetření ledvin a močových cest

b Základní příznaky plicních onemocnění

24 a Vyšetření pohybového ústrojí

b Přehled zobrazovacích metod ve vnitřním lékařství

25 a Vyšetření dolních končetin

b Pomocné vyšetřovací metody při onemocněních srdce

 

Informace

1/ zkouška se skládá ze dvou částí - části praktické (s názornou demonstrací vyšetřovacích schopností)

a části teoretické (viz Otázky)

2/ zkouška bude vykonána na klinice, kde student absolvoval výuku. Zkoušejícím však musí být jiný učitel než ten, který výuku během semestru prováděl.


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress