Search Menu
26.4. 2021 bursova

Vnitřní semináře

Vnitřní semináře jsou primárně určeny pro všechny pracovníky I. interní kliniky.

Termíny a program následujících seminářů:

26. 5. 2021 - prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. 

Nobelova cena za rok 2020 - CRISPR editace genomu. 

2. 6. 2021 - primář MUDr. Martin Špaček, Ph.D.

CLL skupina - výsledky za rok 2020 (počty pacientů, publikace) a plány na rok 2021. 

9. 6. 2021 - prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

návštěva děkana na I. interní klinice


Další termíny a témata budou upřesněny po dohodě s přednášejícími.  

Velice se těšíme na Vaši účast.