Search Menu
25.9. 2020 azumr

Stáže propedeutiky 3. ročník 2020/2021

I. Interní klinika - klinka hematologie
Stáže z klinické propedeutiky probíhají od 29.9.2020 na lůžkových odd. interních klinik
Stáže propedeutiky ve III.r. akademický rok 2020/2021
8:30 - 10:00
učitel zástup Místo výuky
Pondělí Dr. E. Cmunt klinika v hale
studijní sk: 3005 Doc. A. Jonášová klinika v hale
Dr. F. Sedlák klinika v hale
Úterý Dr. J. Straub od 29.9. klinika v hale
studijní sk: 3003 Dr. P.Otáhal klinika v hale
Středa Dr. B. Vacková klinika v hale
studijní sk: 3007 Dr. M. Šišková klinika v hale
Čtvrtek Dr. J. Haber klinika v hale
studijní sk: 3001 Dr. K. Benešová/dr. D. Maláriková klinika v hale
S - sudý týden
L - lichý týden