Search Menu
22.9. 2021 bursova

Společné semináře AR 2021/2022

Společné semináře probíhají na I. interní klinice VFN a 1. LF UK, budova A12, 2. patro vždy ve středu od 13:00 hod. 

Podrobný program seminářů naleznete v sekci Program seminářů. O případných změnách v programu nebo konání seminářů Vás budeme včas informovat. 

Jménem pořadatelů se těšíme na Vaši hojnou účast.