Search Menu
25.9. 2020 azumr

Aktuální informace 3. ročník - NEW

Aktuální informace - 3. ročník

Na I. Interní klinice bude výuka probíhat u všech ročníků prezenčně, tj. u lůžka s pacienty.

Vzhledem k imunodeficitnímu charakteru našich pacientů, musíme v zájmu zajištění jejich bezpečnosti a „covidové prevence“ nastavit o něco přísnější pravidla pro studenty, která jsou následovná a platí na pracoviště I. interní kliniky a ÚHKT:

1/ všichni medici, 3., 5. i 6. ročníku, přinesou 1. den výuky potvrzení o očkování, neočkovaní doloží negativní aktuální PCR test. Při nesplnění těchto podmínek nebudeme moci pustit mediky na oddělení, bude jim doporučena forma distanční výuky (veškeré odkazy pro distanční studium najdete na našich stránkách)

2/ neočkovaní přinesou každý týden negativní PCR test. To platí zejména pro kroužky 3. ročníku, které budou stážovat celý semestr na I. interní klinice

3/ všichni medici bez výjimky budou na oddělení nosit respirátory, a to i v kontaktu s personálem, při práci s pacienty navíc rukavice

4/ při přednáškách / seminářích budou studenti moci být bez respirátoru za předpokladu dodržení vzdálenosti 2 metrů mezi sebou

 

Nadále spolu s vedením 1. LF UK vyzýváme studenty, aby před začátkem semestru podstoupili očkování proti COVID-19

V Praze 22.09.2021