Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Studium v zahraničí

Předmět Hematologie lze absolvovat v rámci stáží na zahraničních univerzitách.

Souhlas s absolvováním předmětu v zahraničí (požadovaný naší fakultou) bude vydán v průběhu úředních hodin na kanceláři kliniky.

Uznání předmětu - závisí na tom, zda rozsah a sylabus předmětu absolvovaného v rámci stáže je přibližně stejný, jako na naší fakultě. Pokud byl předmět absolvován v menším rozsahu, může být požadována náhrada jeho části na našem pracovišti. Pokud v rozpisu tématických okruhů během pobytu obor chybí, je nutno jej nahradit v rámci výuky na I.interně. Přiřazení k jednotlim kruhům je nutné předem dohodnout na sekretariátu I.interny, počet studentů navíc je v každém turnusu omezený (z důvodu zachování kvality výuky).

Podklad pro uznání předmětu - potvrzení o jeho absolvování a sylabus ekvivalentního předmětu na zahraniční univerzitě.

Souhlas a uznání předmětu se provádí na sekretariátu I.interny během úředních hodin (předchozí domluva není nutná).

Kontakty – mgr.Marková, doc.Špička, as.Haber


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress