Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Diagnostika a léčba v hematologii – etické otázky

Konzultační místnost I.interní kliniky VFN a 1.LF UK Praha

 Každou druhou středu od 13 hodin - konkrétní termíny viz níže.

 

Přednášející: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., Ph.Dr.

.

začátek první hodiny 12.10. je ve 14:00 hod

12.10. Diagnostika a diagnosa v hematologické onkologii a aspekty jejího sdělování     

26.10. Návrhy různých léčebných strategií nemocným, informace o jejich úspěšnosti a rizicích  

2.11. Allogenní transplantace krvetvorných buněk – indikace, rizika a informovanost  nemocných,

16.11. Přechod z léčby kurativní na léčbu paliativní a symptomatickou a otázka změny perspektivy pro nemocné

30.11. Intenzivní podpora v hematologické onkologii, problematika jejího ukončování     

7.12. Ekonomická limitace vysoce intenzivní a nákladné léčby – kdo má být a kdo nemá být léčen   

21.12. Klinické studie - etické otázky

4.11 Problematika dědičných krvácivých stavů, prenatální diagnostika


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress