Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Organizace výuky

3.ročník - interní propedeutika

http://int1.lf1.cuni.cz/

Za organizaci výuky 3. ročníku odpovídá III. interní klinika

1/ Přednášky

pondělí 12:30 - 14:00, posluchárna III. interní kliniky (U Nemocnice 1, mezipatro)

seznam a termíny přednášek na webu III.IK

 

2/ Praktická cvičení - semináře probíhající na I. interní klinice

(veškeré organizační dotazy a bližší informace o výuce na I.IK, které student nenajde v níže uvedených informacích podává VÝHRADNĚ sekretariát kliniky – kontakty se ukáží po rozkliknutí)

- Účastní se kruhy studentů dle výpisu děkanátu.

- Individuální přesuny jsou možné jen výjimečně, po předchozí domluvě.

- Praktická výuka u lůžkaprobíhá v zimním semestru, po-čt 8:15-10:00 hod., na odděleních B,C, TROD, konzultační místnost, Posluchárna, Fakultní poliklinika dle aktuálního rozvrhu umístěného na SIS a na nástěnce před posluchárnou I.IK (umístění posluchárny po rozkliknutí). Ukončena je zkouškou.

- Na klinická oddělení je nutné přijít v odpovídající oděvu a obuvi (plášť, přezutí - většinu dní probíhá výuka u těžce imunokompromitovaných pacientů), a s vybavením (fonendoskop). Vždy s viditelnou identifikací studenta.

3/ Zahájení výuky:

První den posluchárna I.interní kliniky(po rozkliknutí adresa Areál VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, pavilon A12, druhé patro, č.dv. 2.70)

Další dny na příslušných odděleních dle rozvrhu

4/ Zápočet:

Udělí příslušný učitel skupiny na konci semestru na základě znalostí a splněné docházky.

5/ Zkouška:

Přihlášeníse na termín zkoušky standardně přes systém SIS.

Termín zkoušky je po skončení bloku seminářů během zimního zkouškového období,

Předtermíny nejsou z rozhodnutí proděkana pro výuku povoleny.

Zkoušejícím je jiný učitel než ten, který výuku během semestru prováděl.

Omluva ze zkoušky

když z jakýchkoli důvodů se nemůže student na zkoušku ve vypsaném termínu dostavit, omlouvá  se předem v sekretariátu té kliniky( lze i mailem), kde zkouška probíhá

V novém SZŘ (Studijní a zk. řád), platným od 1.10.2017 je napsáno:

Přihlášením se na vypsaný termín se tento termín stává závazným pro studenta a zkoušející, případně zkušební komisi..... čl. 8, odst. 12., v odst. 14 je: Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů.

Náhradní termínzkoušky z interní propedeutiky:

Student, který neuspěl v 1. termínu, se zapíše v SIS na náhradní termín.

 

Pravidla složení zkoušky – po rozkliknutí následující text:

Zkouška z interní propedeutiky se skládá ze dvou částí:

části praktické (s názornou demonstrací vyšetřovacích schopností)

části teoretické (viz Otázky – ukáží se po rozkliknutí).


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress