Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Novinky v hematologii a transfuzním lékařství

Vážení studenti, informace o termínech a tématech volitelného předmětu "Novinky v hematologii a transfuzním lékařství" pro zimní semestr ak. roku 16/17:

 

Místo konání:posluchárna I. interní kliniky VFN

Čas:vždy ve 13:00 hod

Program:

5. 10. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.: Klinické výstupy a studie z registru MDS I. interní kliniky,

akademická studie azacytidin + G-CSF

 

19. 10. MUDr. Eva Konířová: ITP terapie agonisty TPO receptoru, možnost navození setrvalé

remise

 

9. 11. Mgr. Kateřina Faltusová, Mgr. Petr Páral, Ing. Martin Molík,

Prof. MUDr. Emanuel Nečas DrSc.:Kostní dřeň regeneruje z pozdních progenitorů

 

23. 11. MUDr. Jan Vydra, Ing. Jiří Suttnar, CSc.:Metabolomika hematologických malignit

14. 12. Post ASH: Prezentace prací na ASH z jednotlivých pracovišť

 

11.1. 2017 RNDr. Luděk Šefc, CSc.: Možnosti využití preklinických zobrazovacích metod v Centru

pokročilého preklinického zobrazování (CAPI)

25. 1. MUDr. Jiří Schwarz, CSc.: Guidelines pro léčbu Ph-negativních myeloproliferací

s trombocytémií

 

8. 2. MUDr. Pavel Otáhal Ph.D., MUDr. Jan Vydra: Haploidenticke NK buňky pro léčbu AML

 

22.2. MUDr. Zdeněk Hodný, CSc. (UMG AV) - téma bude specifikováno

Mimořádný seminář:

(s rozšířenou účastí pro spolupracující ambulantní hematology)

18. 1. v15:00hod MUDr. Martin Špaček Ph.D. a spol: Chronická lymfocytární leukémie -

– současný pohled

 


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress