Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Syllabus a přednášky

Sylabus: Hematologie I. I. ročník navazujícího magisterského oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči 2011/2012

Středa 16:00– 17:30

Přednášková místnost: Posluchárna Fakultní polikliniky

( od 14.12.2011 stáže a semináře na 1.interní klinice 1.LF )

 

Garant: prof.MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

ve spolupráci s prof. MUDr. M. Trněným, CSc.

 

5.10.2011

Úvod do hematologie. (Prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc.)

Krvetvorba, příznaky krevních chorob, základy laboratorní diagnostiky v hematologii, interpretace laboratorních nálezů.

 

12.10.2011

Laboratorní seminář (nepovinný, nutno nahlásit účast 1 týden předem)

19.10. 2011

Anémie. (MUDr. M. Vítková)

Erytrocyt. Definice a rozdělení anémií. Anemický syndrom a jeho projevy. Anémie z nedostatku železa. Anémie chronických chorob. Megaloblastové anémie. Hemolytické anémie. Akutní posthemoragická anémie. Anemie a jiné choroby.

 

26.10.2011

Laboratorní seminář (nepovinný, nutno nahlásit účast 1 týden předem)

 

2.11. 2011

MDS a akutní leukémie (MUDr. Z. Kudrnová, PhD.)

Myelodysplastický syndrom- definice, etiologie, klinické příznaky, diagnóza, léčba. Akutní leukémie- definice, etiologie, klasifikace, klinický obraz, léčba.

 

9.11.2011

Laboratorní seminář (nepovinný, nutno nahlásit účast 1 týden předem)

 

16.11.2011

Myeloproliferativní choroby a chronická myeloidní leukémie (MUDr. M. Vítková)

Polycytémie, trombocytémie, myelofibroza, CML - definice, etiologie, klinické příznaky, diagnóza, léčba.

 

23.11.2011

Laboratorní seminář (nepovinný, nutno nahlásit účast 1 týden předem)

 

30.11. 2011

Lymfomy (MUDr. Z. Kudrnová, PhD.)

Lymfomy, včetně Hodgkinova lymfomu, chronická lymfatická leukémie a myelom- definice, etiologie, klasifikace, klinický obraz, léčba.

7.12.2011

Laboratorní seminář (nepovinný, nutno nahlásit účast 1 týden předem)

 

 

14.12.2011:

Útlum kostní dřeně a transplantace kostní dřeně.

Útlum krvetvorby, komplikace intenzivní protinádorové léčby, septické stavy. Indikace transplantace kostní dřeně, způsoby léčby, komplikace.

Seminář a stáž na 1.interní klinice.

4.1.2012:

Protinádorová a podpůrná léčba u hematoonkologii, způsoby, aplikace, komplikace. Léčba bolesti, výživa hematoonkologických nemocných.

Seminář a stáž na 1. interní klinice.

18.1.a 25.1. 2012 :

Zápočet.

 


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress