Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Laboratorní metody v hematologii - diagnostika a translační výzkum

Datum (od 13:00 h) úterý AKTUALIZACE PRO ROK 16/17 V PROCESU místo vyučující kontakt
Poruchy hemostázy v klinice , včetně trombofilie FP, 5.patro,budova B, pracovna primáře CHL prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. Jan.Kvasnicka@vfn.cz
Výzkum v oblasti poruchy hemostázy Laboratoř ,TC, FP 5.patro budova B prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. Jan.Kvasnicka@vfn.cz
Translační výzkum a experimentální terapie lymfomů Ústav patologická fyziologie, U Nemocnice 5, 1.p MUDr. P. Klener / MUDr. J. Molinský Pavel.Klener2@vfn.cz; Jan.Molinsky@vfn.cz
Diagnostika poruch červené krevní řady ÚHKT - malá posluchárna, budova C doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. cermak@uhkt.cz
Indikace a hodnoceni PET/CT u hematologickych malignit Ústav nukleární medicíny - PET/CT MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D. FEBNM Jozef.Kubinyi@vfn.cz
Molekularni biologie diagnostika a MRD- teoretický úvod ÚHKT - sem. místnost budova A MUDr. Kateřina Machová Poláková Katerina.Machova@uhkt.cz
Molekularni biologie diagnostika a MRD - laboratoř ÚHKT - laboratoře mol. gen. budova C MUDr. Kateřina Machová Poláková Katerina.Machova@uhkt.cz
Hematopoéza - úvod do molekulární biologie ÚPF laboratoř doc. MUDr. Tomáš Stopka a kol. tomas.stopka@lf1.cuni.cz
Buněčné kultivace a myší modely ÚPF laboratoř doc. MUDr. Tomáš Stopka a kol. tomas.stopka@lf1.cuni.cz
Hematopatologie - metodický úvod. Praktické ukázky metod Ústav patologie 1.LF UK a VFN MUDr. Stříteský, MUDr. Velenská, MUDr. Jakša Jan.Stritesky@vfn.cz; Zuzana.Velenska@vfn.cz; Radek.Jaksa@vfn.cz
Hematopatologie - řešení individuálních nálezů (kazuistiky) Ústav patologie 1.LF UK a VFN MUDr. Stříteský, MUDr. Velenská, MUDr. Jakša Jan.Stritesky@vfn.cz; Zuzana.Velenska@vfn.cz; Radek.Jaksa@vfn.cz
Molek. biologie - diagnostiky a MRD ÚHKT - sem. místnost budova A MUDr. Jiří Schwarz Jiri.Schwarz@uhkt.cz
Imunohematologie - teorie ÚHKT - sem. místnost budova A MUDr. Martin Písačka Martin.Pisacka@uhkt.cz
Imunohematologie - laboratoř ÚHKT - lab. imunohematologie (A) MUDr. Martin Písačka Martin.Pisacka@uhkt.cz


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress