Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Hodgkinův lymfom

Skupina pro Hodgkinův lymfom

Skupina pro Hodgkinův lymfom koordinuje jednotné diagnostické a léčebné postupy u Hodgkinova lymfomu v rámci celé kliniky a zabývá se výzkumem prognostických faktorů, které ovlivňují přežívání u Hodgkinova lymfomu a prevencí toxických účinků léčby. Součástí činnosti skupiny je vedení registru pacientů s hodnocením výsledků léčby a publikační činnost. Úzce spolupracuje s Českou kooperativní lymfomovou skupinou a Německou studijní skupinou pro Hodgkinův lymfom.

Vedoucí skupiny: MUDr. H.Mociková, PhD.

Členové skupiny: Doc. MUDr. P. Cieslar, CSc.

                            MUDr. B. Vacková

                            MUDr. M. Hnátková

                            MUDr. P. Obrtlíková

                            MUDr. O. Havránek

 

Připravované studie: zapojení do GHSG studií HD 16-18


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress