Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Specifikace jednotlivých předmětů

Specifikace jednotlivých předmětů:

A/ Nefrologie:

1. Vyšetřovací metody v nefrologii

2. Syndromy v nefrologii. Nefrotický sy

3. Primární a sekundární glomerulonefritidy

4. Tubulointersticiální nefritidy

5. Vrozená a dědičná onemocnění ledvin

6. Ledviny a arteriální hypertenze

7. Renální insuficience a chronické selhání ledvin

8. Akutní selhání ledvin

9. Hemodialyzační léčba a peritoneální dialýza

10. Transplantace ledviny

11. Urolitiáza

12. Nádory ledvin

 

 

B/ Hematologie:

1/ Vyšetřovací metody v hematologii

2/ Anémie - definice, základní rozdělení, principy léčby

3/ Anémie sideropenická, anémie chronických chorob

4/ Anémie megaloblastové, hemolytické

5/ Základy transfúzního lékařství

6/ Akutní leukémie – klinické projevy, diagnostika, léčba

7/ Myeloproliferativní choroby

8/ Lymfomy

9/ Hodgkinova choroba

10/ Mnohočetný myelom, monoklonální gamapatie

11/ Krvácivé stavy

12/ Trombofilní stavy

13/ Transplantace kostní dřeně

14/ Základy podpůrné terapie v hematologii

15/ Teplota, únava, slabost, změny tělesné hmotnosti

16/ Krvácivé projevy, ikterus, cyanóza

 

 

C/ Gastroenterologie, hematologie

1. Vyšetřovací metody v gastroenterologii

2. Nemoci jícnu a žaludku

3. Peptický vřed. Nádory žaludku

4. Nemoci tenkého střeva. Primární nespecifické záněty .

5. Nemoci tlustého střeva

6. Malabsorbční syndrom

7. Kolorektální Ca

8. Krvácení do GIT – akutní, chronické

9. Nemoci žlučníku, žlučových cest

10. Cholelitiáza

11. Nemoci pankreatu

12. Virové hepatitidy

13. CI jater, komplikace. Transplantace jater

14. Základní projevy onemocnění GIT. Ikterus

 

D/ Kardiologie, pneumologie, angiologie

l. Rizikové faktory a klinické projevy aterosklerozy

2. ICHS, akutní a chron. forma, ak. I.M. Dg a léčba

3. Klinické projevy levostranného a pravostranného srdečního selhání

4 .Aortální vady

5. Mitrální insuficience

6. kardiomyopatie

7. myokarditida, perikarditida, komplikace

8. bakteriální endokarditida, komplikace,prevence

9. bradykardie a možnosti léčby

10. tachykardie, možnosti léčby, komplikace

11.Arteriální hypertenze a její komplikace

12. Šok, kardiopulmonální resuscitace

13 plicní embolie

14. ICHDK, dg a léčba

15. aneuryzma aorty

16.postižení karotid, Dg. a léčba

17. flebotromboza a chron. žilní insuficience

18.vyšetřovací metody v angiologii

19. Vyšetřovací metody v pneumologii

20. CHOPN, Astzhma bronchiale, respirační insuf.

21. pneumonie,plicní fibroza, TBC plic

22. Dušnost, kašel, otoky

 

E/ Poruchy metabolismu a výživy, civilizační choroby

1. Poruchy acidobazické rovnováhy, léčba

2. Poruchy vodního a elektrolytového hospodářství

3. Malnutrice a umělá výživa. Karenční sy

4. Obezita, hyperlipoprotenémie

5. Diabetes mellitus

6. Komplikace diabetu (angiopatie, neuropatie, neuropatie, ateroskleróza)

 

F/ Endokrinologie

 

1. Obecný přehled poruch vnitřní sekrece

2. Choroby hypothalamo-hypofyzárního systému

3. Choroby štítné žlázy

4. Choroby příštitných tělísek. Choroby kůry a dřeně nadledvin

 

 

G/ Základy klinické onkologie

 

1.Nádorová epidemiologie (incidence, mortalita, prevalence, stav ve světě a u nás, vývojové trendy)

2.Vznik nádorů a jejich vývoj (faktory fyzikální, chemické, biologické, genetické, remise, relaps, celkové přežití, metastazování)

3.Primární prevence (životní prostředí, životní styl)

4.Sekundární prevence (onkologická bdělost, varovné signály, skríningové programy)

5.Detekce nádorové nemoci (rtg zobrazovací metody, hematologická vyšetření, nádorové markery, metody nukleární medicíny, endoskopická diagnostika, histologická verifikace)

6.Protinádorová léčba (chirurgie, radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, jiné postupy, podpůrná léčba)

7.Nejčastěji se vyskytující nádory u nás (ca plic, kolorektální karcinom, karcinom prsu)

 

H/ Revmatologie

 

1.Revmatoidní arthritida

2.Difúzní onemocnění pojiva

3.Spondylartritidy

4.Osteoartróza

5.Infekční artritidy


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress