Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Základní informace

Na klinice probíhá pro obor všeobecného lékařství: výuka interní propedeutiky (III. ročník), hematologie v rámci interního lékařství (V. ročník) a předstátnicové stáže z vnitřního lékařství (VI. ročník). Dále probíhá na klinice výuka pro magisterské studium oboru ošetřovatelství a bakalářské studium oboru zdravotnická technika.

Výuka probíhá na I. interní klinice (areál VFN a fakultní poliklinika, Karlovo náměstí 32), transfuzním oddělení VFN (areál VFN), centrální hematologické laboratoře VFN (areál VFN), Centrum pro trombózu a hemostázu (fakultní poliklinika) a Ústavu hematologie a krevní transfúze (U Nemocnice 1, Praha 2).

Kontakty pro studenty na I. interní klinice:

Mgr. Ilona Marková - agenda a administrativa ohledně stáží, zápočtů, změn termínů, státních zkoušek atd. sekretariát kliniky tel: 224 96 3441 ilona.markova@vfn.cz , ilona.markova@lf1.cuni.cz

as. MUDr. Jan Haber, CSc. zástupce pro výuku - úřední hodiny úterý 8:30-9:00


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2017 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress