Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Otázky ke SRZk

1 a Synkopa, kolaps

b Hypovitaminózy

c Diferenciální diagnóza renální insuficience

2 a Respirační insuficience

b Reaktivní artritida a psoriatická artritida

c Léčba dyslipidémií

3 a Kardiomyopatie

b Adrenokortikální insuficience; zásady léčby hypokortikálních stavů

c Diferenciální diagnóza hepatomegalie a splenomegalie

4 a Portální hypertenze; krvácení z jícnových varixů

b Dnavá artritida

c Léčba nikotinismu

5 a Ischemická choroba srdeční - patogeneze, klinické formy

b Autoimunní trombocytopenie

c Léčba vředové choroby žaludku a duodena

6 a Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi

b Febrilní neutropenie

c Léčba diabetu

7 a Chronické srdeční selhání

b Ankylozující spondylartritida

c Diferenciální diagnóza zvětšení lymfatických uzlin

8 a Fibrilace síní, její komplikace a léčba

b Hypertyreóza

c Diferenciální diagnóza bolestí a otoků kloubů

9 a Mitrální stenóza a mitrální regurgitace

b Akutní komplikace diabetu

c Léčba astma bronchiale

10 a Jaterní cirhóza

b Léčba zánětlivých revmatických onemocnění; biologická léčba

c Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace


11 a Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS)

b Monoklonální gamapatie a chorobné stavy spojené s MG; amyloidóza

c Léčba infekcí močových cest

12 a Bronchogenní karcinom

b Dřeňové útlumy

c Diferenciální diagnóza renální insuficience

13 a Plicní embolie

b Poruchy metabolismu draslíku

c Diferenciální diagnóza dysfagie

14 a Zánětlivá onemocnění plic - pneumonie, plicní absces

b Anemie hemolytické, vrozené

c Skríning a prevence kolorektálního karcinomu

15 a Ischemická choroba dolních končetin

b Hemaferezy v klinické hematologii a transfuzním lékařství

c Léčba obezity

16 a Nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu bez ST elevací

b Primární a sekundární imunodeficience

c Léčba infekcí močových cest

17 a Nespecifické střevní záněty

b Principy podpůrné léčby v hematologii

c Diferenciální diagnóza hematurie

18 a Astma bronchiale

b Krvácivé stavy z destičkových příčin; trombocytopatie, trombocytopenie (mimo ITP)

c Léčba obezity

19 a Ikterus

b Rychle progredující glomerulonefritidy

c Diferenciální diagnóza otoků

20 a Aortální stenóza a aortální regurgitace

b Infekční artritidy

c Diferenciální diagnóza hematurie

21 a Onemocnění hlubokého žilního systému; trombóza hlubokých žil

b Onemocnění kůry nadledvin

c Léčba chronické obstrukční plicní nemoci


22 a Rizikové faktory aterosklerózy; posouzení celkového kardiovaskulárního rizika

b Nehodgkinské maligní lymfomy

c Skríning a prevence kolorektálního karcinomu

23 a Hematemeza, meléna, enteroragie

b Metody náhrady funkce ledvin

c Léčba a prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie

24 a Virové hepatitidy

b Onemocnění příštítných tělísek

c Diferenciální diagnóza otoků

25 a Arteriální hypertenze

b Glomerulonefritidy

c Systémová a lokální léčba kortikosteroidy; nežádoucí účinky léčby

26 a Tuberkulóza plic

b Systémová sklerodermie, polymyozitida, dermatomyozitida

c Symptomatická léčba nauzey, zvracení, zácpy a průjmů

27 a Cholelitiáza a chronická cholecystitida

b Vrozené nemoci ledvin

c Léčba arteriální hypertenze - základní třídy antihypertenzív, hlavní vlastnosti

28 a Vředová choroba žaludku a duodena

b Sjögrenův syndrom

c Komplexní ovlivnění kardiovaskulárního rizika; primární a sekundární prevence

29 a Chronická obstrukční plicní nemoc

b Sekundární glomerulopatie

c Diferenciální diagnóza ikteru

30 a Akutní a chronická pankreatitida

b Hodgkinova choroba

c Léčba akutních koronárních syndromů

31 a Kolorektální karcinom

b Anemie hemolytické, získané

c Diferenciální diagnóza nechutenství a hubnutí

32 a Synkopa, kolaps

b Ledviny a hypertenze

c Diferenciální diagnóza anémie


33 a Respirační insuficience

b Tubulointersticiální nefritidy

c Diferenciální diagnóza bolestí břicha

34 a Kardiomyopatie

b Metabolický syndrom

c Diferenciální diagnóza nevolnosti a zvracení

35 a Portální hypertenze; krvácení z jícnových varixů

b Syndrom diseminované intravaskulární koagulace

c Postup při podání transfuze; komplikace transfuzní terapie

36 a Ischemická choroba srdeční - patogeneze, klinické formy

b Myeloproliferativní choroby (mimo CML)

c Léčba diabetu

37 a Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi

b Poruchy fosfokalciového metabolismu

c Diferenciální diagnóza anémie

38 a Chronické srdeční selhání

b Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty. Předpoklady darování krve, vyšetření dárce

c Diferenciální diagnóza horečnatých stavů

39 a Fibrilace síní, její komplikace a léčba

b Struma, záněty štítné žlázy, nádory štítné žlázy

c Léčba osteoporózy

40 a Mitrální stenóza a mitrální regurgitace

b Diabetes mellitus 1. typu

c Zásady analgetické léčby; nežádoucí účinky analgetik

41 a Jaterní cirhóza

b Onemocnění gonád; polyglandulární syndromy (syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie, autoimunitní polyglandulární syndromy)

c Interní předoperační vyšetření

42 a Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS)

b Hypotalamo-hypofyzární systém a jeho onemocnění; diabetes insipidus centralis

c Léčba akutního selhání ledvin

43 a Bronchogenní karcinom

b Urolitiáza

c Léčba ischemické choroby dolních končetin (akutní a chronické formy)


44 a Plicní embolie

b Akutní leukémie

c Léčba dyslipidémií

45 a Zánětlivá onemocnění plic - pneumonie, plicní absces

b Umělá výživa

c Léčba chronického srdečního selhání

46 a Ischemická choroba dolních končetin

b Alergická onemocnění; lékové alergie

c Léčba jaterní cirhózy a jaterního selhání

47 a Nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu bez ST elevací

b Onemocnění adenohypofýzy

c Diferenciální diagnóza pleurálního výpotku

48 a Nespecifické střevní záněty

b Mimokloubní revmatismus

c Diferenciální diagnóza dušnosti

49 a Dyslipidémie

b Onemocnění pleury

c Léčba arteriální hypertenze - základní třídy antihypertenzív, hlavní vlastnosti

50 a Diabetes mellitus 2. typu

b Myokarditidy

c Diferenciální diagnóza hematemezy

51 a Trombofilní stavy

b Onemocnění perikardu; srdeční tamponáda

c Diferenciální diagnóza pleurálního výpotku

52 a Metabolické osteopatie. Pagetova choroba

b Bradyarytmie a raménkové blokády

c Postup při podání transfuze; komplikace transfuzní terapie

53 a Krvácivé stavy z plazmatických příčin

b Tumory jater a podjaterní krajiny

c Interní předoperační vyšetření

54 a Poruchy metabolismu sodíku a vody

b Nemoci jícnu

c Diferenciální diagnóza poruch vědomí

55 a Chronická lymfatická leukémie a příbuzné chorobné stavy

b Onemocnění mediastina

c Diferenciální diagnóza zvýšení jaterních testů

56 a Akutní selhání ledvin

b Šok

c Diferenciální diagnóza enteroragie a melény

57 a Chronické komplikace diabetu

b Urgentní stavy v pneumologii

c Diferenciální diagnóza horečnatých stavů

58 a Systémové vaskulitidy

b Varixy dolních končetnin; chronická žilní insuficience

c Diferenciální diagnóza hepatomegalie a splenomegalie

59 a Poruchy acidobazické rovnováhy

b Fibrotizující plicní procesy

c Diferenciální diagnóza hematemezy

60 a Plazmocytom

b Komplikace infarktu myokardu

c Zásady analgetické léčby; nežádoucí účinky analgetik

61 a Osteoporóza

b Akutní záněty žlučníku a žlučových cest

c Diferenciální diagnóza bolestí na hrudi

62 a Nádory ledvin

b Hemoptýza

c Základní a rozšířená kardiopulmonální resuscitace

63 a Infekce močových cest a akutní pyelonefritida

b Metabolické nemoci jater (nealkoholická steatohepatitida, porfyrie, Wilsonova choroba, hemochromatóza)

c Obecné zásady léčby akutních intoxikací

64 a Osteoartróza a spondylartróza

b Infekční endokarditida

c Léčba chronické obstrukční plicní nemoci

65 a Chronická myeloidní leukémie

b Zácpa a průjem

c Komplexní ovlivnění kardiovaskulárního rizika; primární a sekundární prevence

66 a Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida

b Nemoci konečníku a anu

c Léčba nikotinismu

67 a Onemocnění štítné žlázy

b Onemocnění povrchového žilního systému

c Diferenciální diagnóza palpitací

68 a Obezita

b Pneumotorax

c Diferenciální diagnóza ascitu

69 a Ledviny a diabetes

b Jaterní selhání

c Diferenciální diagnóza palpitací

70 a Chronická renální insuficience

b Polypy trávicího traktu; hereditární polypózní syndromy

c Antibiotická a podpůrná léčba respiračních infekcí

71 a Systémový lupus erytematodes

b Chronická bronchitida; bronchiektázie

c Prevence a léčba malnutrice, umělá výživa

72 a Nefrotický syndrom

b Divertikly trávicího traktu, divertikulární choroba rektosigmatu

c Léčba ischemické choroby dolních končetin (akutní a chronické formy)

73 a Malnutrice

b Sekundární arteriální hypertenze

c Obecné zásady léčby akutních intoxikací

74 a Myelodysplatický syndrom

b Nádory trávicího traktu včetně endokrinních

c Léčba a prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie

75 a Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění

b Nádory žaludku a duodena

c Konzervativní léčba chronické renální insuficience a jejích komplikací

76 a Anemie megaloblastové, perniciozní anemie

b Akutní zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest

c Prevence a léčba malnutrice, umělá výživa

77 a Cushingův syndrom

b Karcinom slinivky břišní

c Léčba chronického srdečního selhání

78 a Hypotyreóza

b Horní a dolní funkční dyspeptický syndrom

c Diferenciální diagnóza dysfagie

79 a Poruchy acidobazické rovnováhy

b Supraventrikulární arytmie

c Léčba jaterní cirhózy a jaterního selhání

80 a Infekce močových cest a akutní pyelonefritida

b Akutní srdeční selhání; plicní edém

c Symptomatická léčba nauzey, zvracení, zácpy a průjmů

81 a Dyslipidémie

b Akutní a chronická gastritida a gastropatie

c Diferenciální diagnóza dušnosti

82 a Trombofilní stavy

b Nauzea, zvracení, singultus

c Principy léčby arytmií

83 a Obezita

b Onemocnění chlopní pravého srdce

c Diferenciální diagnóza ascitu

84 a Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida

b Plicní hypertenze; cor pulmonale

c Diferenciální diagnóza bolestí břicha

85 a Osteoartróza a spondylartróza

b Akutní formy tepenné ischemie

c Diferenciální diagnóza enteroragie a melény

86 a Chronická renální insuficience

b Malabsorpční syndrom

c Antibiotická a podpůrná léčba respiračních infekcí

87 a Plazmocytom

b Onemocnění mozkových cév; cévní mozkové příhody

c Diferenciální diagnóza ikteru

88 a Diabetes mellitus 2. typu

b Komorové arytmie

c Diferenciální diagnóza oligurie a anurie

89 a Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění

b Granulomatózní plicní procesy

c Diferenciální diagnóza bolestí na hrudi

90 a Poruchy metabolismu sodíku a vody

b Oběhová zástava a kardiopulmonální resuscitace

c Diferenciální diagnóza bolestí a otoků kloubů

91 a Hypotyreóza

b Aneuryzma a disekce aorty

c Léčba vředové choroby žaludku a duodena

92 a Ikterus

b Zvláštnosti chorob ve stáří

c Léčba chronické ICHS

93 a Aortální stenóza a aortální regurgitace

b Základní geriatrické syndromy

c Diferenciální diagnóza nechutenství a hubnutí

94 a Onemocnění hlubokého žilního systému; trombóza hlubokých žil

b Psychické poruchy u seniorů

c Léčba akutních a chronických hepatitid

95 a Rizikové faktory aterosklerózy; posouzení celkového kardiovaskulárního rizika

b Zvláštnosti farmakoterapie ve stáří

c Léčba osteoporózy

96 a Hematemeza, meléna, enteroragie

b Lymeská borrelióza

c Diferenciální diagnóza poruch vědomí

97 a Virové hepatitidy

b Přehřátí a podchlazení

c Principy léčby arytmií

98 a Arteriální hypertenze

b Poškození elektrickým proudem

c Léčba nespecifických střevních zánětů

99 a Cholelitiáza a chronická cholecystitida

b Otrava alkoholem a metylalkoholem

c Léčba akutních koronárních syndromů

100 a Vředová choroba žaludku a duodena

b Otrava kysličníkem uhelnatým

c Léčba chronické ICHS

101 a Chronická obstrukční plicní nemoc

b Otrava houbami

c Diferenciální diagnóza vysoké hodnoty sedimentace erytrocytů a CRP

102 a Akutní a chronická pankreatitida

b Otrava psychofarmaky

c Léčba astma bronchiale

 

103 a Kolorektální karcinom

b Otrava analgetiky a opiáty

c Diferenciální diagnóza zvětšení lymfatických uzlin


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress