Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Organizace výuky

Účastní se studenti dle výpisu děkanátu. Individuální přesuny jsou z technických důvodů možné jen výjimečně a po předchozí domluvě. Výuka probíhá v zimním semestru, praktická část na odděleních C nebo ambulance na Poliklinice Karlovo nám. 32, teoretická část na konzultační místnosti I.IK. Přednášky od 12.30 na III. interní klinice. Ukončena je zkouškou.

Samozřejmým předpokladem je odpovídající oděv a obuv (většinu dní probíhá výuka u těžce imunokompromitovaných pacientů), vybavení (fonendoskop), viditelná identifikace studenta.

Zahájení výuky:

První den posluchárna I. interní kliniky, dále na příslušných odděleních.

Lékaři a asistenti pověření výukou propedeutiky:

prim. Kořen, as. Šálková, as. Šišková, as. Vacková, as. Cmunt, dr. Haber, as. Straub, dr. Špaček, dr. Jonášová, dr. Konířová, dr. Karban, dr. Otáhal, doc. Klener, dr. Pytlík 

I. interní klinika - klinika hematologie

Výuka propedeutiky ve III. roč. 2017/2018 od 3.10.2017

8:15 - 10:00    PRAKTIKA Místo výuky   Setkání  
        
Pondělí Dr. E. Cmunt od 2.10. dále alternují /S klinika v hale
Dr. A. Jonášová od 9.10. dále alternují /L poliklinika ord. 3
Dr. M. Šišková klinika v hale
Úterý Dr. J. Straub, klinika v hale
Dr. J. Šálková, zástup prof. Špička klinika v hale
Středa dr. P. Otáhal klinika v hale
Dr. B. Vacková klinika v hale
Čtvrtek Dr. J. Haber klinika v hale
Dr. K. Benešová klinika v hale
L - lichý týden

S - sudý týden

 

> Na poliklinice k dispozici šatna, klíč na vyžádání ve vrátnici v přízemí
> Poliklinika: Karlovo nám 32, vchod B (vpravo), 1. patro, hematologie
> Případné změny po vzájemné dohodě možné

Zápočet:

Udělí příslušný učitel na konci semestru.

Zkouška:

Termín zkoušky, složení komise je předmětem dohody s příslušným učitelem skupiny, ale zkoušejícím však musí být jiný učitel než ten, který výuku během semestru prováděl. Zkoušky probíhají během zimního zkouškového období, žádosti o předtermíny nejsou akceptovány. Na zkoušku se studenti hlásí přes systém SIS.


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress