Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Organizace výuky

Účastní se studenti dle výpisu děkanátu. Individuální přesuny jsou z technických důvodů možné jen výjimečně a po předchozí domluvě. Výuka probíhá v zimním semestru, praktická část na odděleních C nebo ambulance na Poliklinice Karlovo nám. 32, teoretická část na konzultační místnosti I.IK. Přednášky od 12.30 na III.interní klinice. Ukončena je zkouškou.

Samozřejmým předpokladem je odpovídající oděv a obuv (většinu dní probíhá výuka u těžce imunokompromitovaných pacientů), vybavení (fonendoskop), viditelná identifikace studenta.

Zahájení výuky:

První den posluchárna I.interní kliniky, dále na příslušných odděleních.

Lékaři a asistenti pověření výukou propedeutiky:

prim. Kořen, as. Šálková, as.Šišková, as.Vacková, as.Cmunt, dr. Haber, as. Straub, dr. Špaček, dr. Jonášová, dr. Konířová, dr. Karban, dr. Otáhal, doc. Klener, dr. Pytlík 

I. Interní klinika - klinika hematologie
Výuka propedeutiky ve III.r. 2016/2017
8:15 - 10:00 PRAKTIKA
od 3.10.2016 2016/17 Místo výuky setkání
Pondělí Dr. Jonášová /L poliklinika ord.3
Dr. Konířová /S klinika v hale
Dr. Šálková klinika v hale
Úterý Dr. Vacková poliklinika ord.4
Dr. J. Straub klinika v hale
Středa dr. Karban klinika v hale
Dr. Otáhal klinika v hale
Čtvrtek Dr. Haber klinika v hale
Dr. Šišková poliklinika ord.1
L - lichý týden
S - sudý týden
> Na poliklinice k dispozici šatna, klíč na vyžádání ve vrátnici v přízemí
> Poliklinika: Karlovo nám 32, vchod B (vpravo), 1. patro, hematologie
> Případné změny po vzájemné dohodě možné

Zápočet:

Udělí příslušný učitel na konci semestru.

Zkouška:

Termín zkoušky, složení komise je předmětem dohody s příslušným učitelem skupiny, ale zkoušejícím však musí být jiný učitel než ten, který výuku během semestru prováděl. Zkoušky probíhají během zimního zkouškového období, žádosti o předtermíny nejsou akceptovány. Na zkoušku se studenti hlásí přes systém SIS.


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2017 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress