Pro pacienty Pro pacienty Pro pacienty

Přednášky z interní propedeutiky

pondělí 12:30 - 14:00, posluchárna 3. interní kliniky (U Nemocnice 1, mezipatro)

aktuální seznam přednášek na webu III.IK


Webmail Přístup k vašemu e-mailu zde
Kontakt U Nemocnice 2
Praha 2
128 08
Telefon: 224 962 527
Email: int1@lf1.cuni.cz

© 2009 - 2018 LF UK a VFN Praha   |   Vytvořil webProgress